Minister Edukacji: 1 września powrót tradycyjnych zajęć w szkołach

05 Sierpnia 2020, 13:31

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski poinformował w środę, że od 1 września zajęcia w szkołach będą odbywały się w tradycyjnej formie. Przewidziano także możliwość wprowadzenia czasowego nauczania w poszczególnych szkołach w formie zdalnej dla części lub dla wszystkich uczniów w przypadku dużego ryzyka zakażenia. Decyzje mają podejmować dyrektorzy placówek.

- Od dłuższego czasu pracujemy nad tym jak zorganizować rok szkolny 2020/21. Chcemy, by dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Chcemy, by od 1 września zajęcia odbywały się tradycyjnie - mówił w środę na konferencji minister D., który zaprezentował nowe wytyczne MEN i MZ dla szkół. Dodał, że nie są one rewolucyjne w porównaniu do tych, które już obowiązują. 

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020

 - W nowych wytycznych nie będzie obowiązku zasłaniania ust i nosa podczas zajęć. Oczywiście nie będziemy tego zakazywali, tam gdzie będzie większa grupa powinno to obowiązywać. Natomiast podczas standardowych zajęć nie będzie to obowiązywać - mówił minister. 

Będzie zaś obowiązkowe mycie i dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły i przed posiłkiem – wyjaśniał minister. Wietrzone będą też klasy i inne pomieszczenia. Minister dodał, że uczniowie nie powinni też przynosić zbyt wielu dodatkowych przedmiotów do szkoły i nie powinni dzielić się przyborami szkolnymi z innymi uczniami.

Trzy modele nauczania

Minister przedstawił trzy modele funkcjonowania szkół. Pierwszy model to tradycyjne nauczanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Podstawowym jest tradycyjny, z powrotem do szkół przy zastosowaniu się do wytycznych ministerstwa zdrowia i ministerstwa edukacji. Jeżeli zdarzyłoby się, że na jakimś fragmencie naszego terrytorium będzie znacznie większe zagrożenie niż na pozostałej części kraju, wówczas przewidujemy, że dyrektor szkoły, który zna specyfikę swojej placówki, w porozumieniu z organem prowadzącym oraz przy pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, będzie mógł ograniczyć częściowo, lub w znacznym stopniu tego modelu nauczania. Mówimy tu o modelu mieszanym - część klas będzie mogła nadal uczęszczać do szkół, a część będzie przechodziła na kształcenie na odległość - wyjaśnił minister.

Trzeci model przewiduje zaś przejście w całości na tryb nauki na odległość w sytuacji większego zagrożenia.

Zaznaczył, że sytuacje odejścia od nauczania tradycyjnego będą to sytuacje wyjątkowe.

Zapowiedział zmiany w rozporządzeniach, gdzie mają znaleźć się zalecenia jak postępować w sytuacji, gdy dojdzie do zakażenia w jakiejś szkole.

Wytyczne dla szkół i placówek – wrzesień 2020

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz