Będzie pilotaż kompleksowych badań patomorfologicznych - jest projekt

06 Sierpnia 2020, 13:50 badania technik diagnosta mikroskop naukowiec

Przeprowadzenie pilotażu dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato - przewiduje projekt rozporządzenia MZ, który w czwartek został skierowany do konsultacji. Ma to wpłynąć na podniesienie jakości i skuteczności procesu diagnostyczno-leczniczego.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato

Jak uzasadnia MZ, pilotaż ma wpłynąć na zwiększenie trafności i skuteczności diagnozowania chorób przez badania patomorfologiczne  i ich leczenia.

"Celem głównym programu pilotażowego jest ocena wpływu elementów jakościowych na skuteczność  diagnostyki patomorfologicznej. Natomiast szczegółowymi celami programu pilotażowego są:

1) podniesienie jakości procesu diagnostyczno-leczniczego poprzez zapewnienie kompletnej diagnostyki patomorfologicznej;

2) optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w tym skrócenie i zoptymalizowanie czasu od postawienia rozpoznania do podjęcia optymalnego leczenia;

3) weryfikacja modelu sprawozdawania badań patomorfologicznych;

4) wypracowanie efektywnych kosztowo mechanizmów finansowania nowych zadań realizowanych w ramach JGPato.

5) wycena grup i kosztu wdrożenia modelu JGPato".

Pilotaż w określonych ośrodkach

Program pilotażowy będzie realizowany  przez określoną liczbę zakładów patomorfologicznych, co - jak wskazuje MZ - pozwoli osiągnąć wskazane cele przy minimalizacji kosztów. 

"Spodziewanym efektem programu pilotażowego jest uzyskanie odpowiednich informacji, które przyczynią się do: poprawy jakości i efektywności diagnostyki patomorfologicznej, celowości leczenia, uzyskiwanie lepszych efektów zdrowotnych, konstruktywnej wyceny świadczeń patomorfologicznych" - przekonuje MZ.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz