Rak jelita grubego: MZ proponuje kompleksową opiekę

07 Sierpnia 2020, 9:31 ból brzucha crohn

Wdrożenie modelu kompleksowej diagnostyki, leczenia i monitorowania nowotworów jelita grubego - przewidują projekty rozporządzeń skierowane do opiniowania.

Chodzi o Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które w czwartek zostały skierowane do opiniowania.

Jak wskazuje resort zdrowia, nowotwory jelita grubego stanowią obecnie drugą pozycję wśród wszystkich zachorowań na nowotwory w populacji polskiej i drugą w grupie onkologicznych przyczyn zgonów, a brak koordynacji działań jednostek zaangażowanych w opiekę nad pacjentem z nowotworem jelita grubego wpływa na skuteczność diagnostyki, a w efekcie właściwy dobór terapii i koszty leczenia chorych.

Zmiany mają zwiększyć wykrywalność nowotworów we wczesnych stadiach oraz wpłynąć na obniżenie umieralności. Chodzi też o wprowadzenie jednolitych standardów diagnostyki i leczenia pacjentów z nowotworami jelita grubego w celu poprawy rokowania i jakości życia. 

Centra kompetencji

Proponowany model kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że Centra Kompetencji Raka Jelita Grubego powstaną na bazie istniejących szpitali zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia,      zapewnią niezbędne wymagania organizacyjne (wymaganą infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji świadczeń), będą koordynowały proces diagnostyczno-terapeutyczny danego pacjenta, niezależnie od realizacji procedur w ramach własnego potencjału, jak również realizacji przez podmioty współpracujące, zapewnią wielodyscyplinarny zespół diagnostyczno-terapeutyczny, a także zapewnią dostęp do świadczeń w zakresie chemioterapii oraz radioterapii.

"Przedmiotowa zmiana wyznacza standard i jakość opieki, do czego zobowiązani będą świadczeniodawcy realizujący lub współrealizujący świadczenie kompleksowej opieki nad pacjentami" - wskazuje MZ.

Jak informuje resort, zaproponowany model kompleksowej opieki nad pacjentem z nowotworem jelita grubego został opracowany
na podstawie krytycznej analizy rozwiązań organizacyjnych w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów jelita grubego w Australii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Organizacja opieki w tych krajach opiera się na następujących założeniach: zaangażowaniu wyspecjalizowanych jednostek w opiekę onkologiczną, przy założeniu dopuszczenia do leczenia nowotworów szpitali ogólnych; zastosowaniu multidyscyplinarnego podejścia zakładającego współpracę między specjalistami i ośrodkami.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz