Stwardnienie rozsiane: NFZ wprowadza zmiany w pilotażu KOSM

07 Sierpnia 2020, 13:12 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie, w którym wprowadził zmiany w pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym (KOSM). Chodzi o terminy dotyczące wniosków szpitali o zawarcie umowy i weryfikacji, czy placówka spełnia zadeklarowane warunki.

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.

Jak wyjaśnia NFZ, zmiany dotyczą możliwości składnia wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe KOSM.

W myśl nowego zarządzenia, placówka spełniająca warunki wymagane do realizacji pilotażu będzie miała czas do końca tego roku na złożenie wniosku do dyrektora Oddziału Funduszu. Poprzednie zapisy przewidywały, że wniosek składa się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

Ponadto dodano do § 15 ust 4. mówiący, że Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, weryfikuje spełnienie przez placówkę warunków wymaganych do realizacji programu pilotażowego KOSM.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz