Zmiana oceny wniosków inwestycyjnych w zdrowiu

07 Sierpnia 2020, 15:24

Pełna elektronizacja i uproszczony proces oceny wniosków inwestycyjnych w ochronie zdrowia. To deklaracja rządu po przyjętych zmianach podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów. Przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Rada Ministrów zakłada rozszerzenie kręgu podmiotów leczniczych, dla których pozytywna opinia o celowości inwestycji (OCI) będzie warunkiem jej dofinansowania ze środków publicznych oraz uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ.

Jak czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu "takie rozwiązania umożliwią bardziej racjonalne wykorzystanie środków publicznych w sektorze zdrowia". 

OCI będzie ważna przez 3 lata od dnia jej wydania (obecnie opinie są wydawane bezterminowo). 

Całkowita elektronizacja procesu opiniowania inwestycji w ochronie zdrowia

  • Wnioski będą składane i procedowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ). Przyspieszy to postępowanie i uprości procedury objęte OCI.

 

Uproszczony zostanie formularz wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji (OCI)

  • Wniosek i jego ocena będą dotyczyć całości inwestycji, a nie jak dotychczas jej poszczególnych elementów. Umożliwi to ocenę inwestycji jako jednej spójnej całości.

 

Nowe podmioty włączone do procedury, kluczowa współpraca z samorządami

  • Dla podmiotów leczniczych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego pozytywna OCI będzie warunkiem uzyskania kontraktu na udzielanie świadczeń zdrowotnych z NFZ oraz otrzymania dofinansowania do inwestycji ze środków publicznych. 
  • Chodzi o zobowiązanie wielu podmiotów leczniczych, które świadczą lub zamierzają świadczyć usługi medyczne ze środków budżetu państwa, do uzyskiwania OCI w systemie „IOWISZ”.

 

Nowe warunki ubiegania się o OCI

  • Zniesiona zostaje konieczność ubiegania się o OCI w przypadku drobnych inwestycji – nieprzekraczających 2 mln zł.
  • Tym samym opiniowaniu nie będą podlegać niewielkie inwestycje (np. zakup drobnego sprzętu diagnostycznego), które w małym stopniu wpływają na rozwój rynku usług medycznych.
  • Wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł spowoduje eliminację wniosków o niskiej wartości inwestycyjnej oraz zapewni optymalny wybór inwestycji podlegających OCI.

Ścisła kontrola nad inwestycjami strategicznymi

Dla przedsięwzięć przekraczających 50 mln zł (np. budowa szpitala) wydanie OCI będzie poprzedzone dodatkową oceną Komisji Oceny Wniosków Inwestycyjnych. 

Komisja będzie nowym organem opiniodawczo-doradczym, powołanym przy ministrze zdrowia.

Utworzenie Komisji ma zwiększyć efektywność kontroli nad inwestycjami o wysokiej wartości. Komisja zapewni bardziej efektywną i profesjonalną kontrolę wniosków dotyczących najbardziej kosztochłonnych inwestycji, w znacznym stopniu oddziałujących na rynek usług medycznych.

W skład Komisji wejdzie po jednym przedstawicielu wskazanym przez szefa KPRM i prezesa NFZ oraz ministrów (działowych): finansów, rozwoju regionalnego i zdrowia. 

źródło: KPRM 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz