Polska przystąpi do wspólnych zamówień szczepionek przeciw COVID-19? Projekt uchwały w wykazie prac Rady Ministrów

10 Sierpnia 2020, 11:58 RADA MINISTRÓW

Rada Ministrów w najbliższym czasie rozpatrzy projekt uchwały w sprawie przystąpienia do europejskich, wczesnych zakupów szczepionek przeciw COVID-19.

Jak uzasadnia resort zdrowia, "potrzeba wprowadzenia rozwiązań wynika z obowiązku państwa zwalczania chorób epidemicznych i zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego". 

W myśl projektu uchwały, Polska przystąpi do porozumienia, które jest zawierane pomiędzy Komisją Europejską a państwami członkowskimi UE. Intencją jest zawarcie porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19 wywoływanej przez wirusa SARSCoV-2 z kilkoma potencjalnymi dostawcami szczepionki, tak aby zmaksymalizować szanse na opracowanie szczepionki. 

Porozumienie opiera się na mechanizmie wcześniejszego finansowania przez KE potencjalnych szczepionek, które obecnie wymagają dopiero opracowania. Środki finansowe będą pochodzić z Instrumentu Wsparcia Kryzysowego. Dostęp do szczepionek będzie oparty na metodzie „klucza populacji” (population distribution key).

Nabywcą szczepionek pozostają państwa członkowskie UE. Tym samym umowa na zakup określonej liczby dawek jest zawierana pomiędzy państwem członkowskim UE a producentem szczepionki.

Porozumienie reguluje warunki współpracy Komisji z państwami członkowskimi UE, nie obejmuje natomiast zakresu ani warunków dotyczących potencjalnej odpowiedzialności producenta szczepionki.

Przystępując do porozumienia państwa członkowskie UE zobowiązują się do niezawierania relacji handlowych innych niż wynegocjowany przez KE kontrakt z tym samym producentem szczepionki na ten sam produkt (szczepionkę).

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz