Przepisy o karaniu lekarzy. RPO pisze do Senatu

10 Sierpnia 2020, 13:01 prawo przepisy

Rzecznik Praw Obywatelskich  popiera senacki projekt wykreślający z Kodeksu karnego przepis zaostrzający karanie lekarzy za błędy przy leczeniu.  Opinię w tej sprawie Adam Bodnar przesłał do dwóch senackich komisji.

Jak przypomina RPO, czwarta „tarcza antykryzysowa” ograniczyła sądom swobodę orzekania co do możliwości odstąpienia od wymierzenia kary pozbawienia wolności za przestępstwa zagrożone karą do 8 lat więzienia (np. nieumyślne spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). Dotychczas sąd mógł odstąpić od kary więzienia i skazać sprawcę na grzywnę albo ograniczenie wolności. Po zmianach sąd może tak uczynić tylko, jeśli chce wymierzyć karę do roku więzienia. Środowiska lekarskie obawiają się, że może to oznaczać częstsze skazywanie na więzienie za błędy w sztuce.

 

Uchylić całą nowelizację k.k.

W  ocenie RPO całość nowelizacji k.k. wprowadzonej ustawą z 19 czerwca 2020 r. powinna zostać jak najszybciej uchylona, gdyż „została wprowadzona w trybie w oczywisty sposób naruszającym standard konstytucyjny procedowania nowelizacji kodeksów”. Cicha zmiana odpowiedzialności karnej lekarzy 

Jak wskazuje RPO, ustawa ta nie tylko podziela w części treść noweli k.k. z 13 czerwca 2019, a co do jej sprzeczności z Konstytucją  orzekł Trybunał Konstytucyjny 14 lipca 2020 r., ale także powiela wady dotyczące trybu jej uchwalania.

RPO wskazał, że realizacja obowiązku współdziałania Sejmu i Senatu w realizacji funkcji ustawodawczej wymaga bowiem, aby prawo było uchwalane w procedurze niedającej podstaw do sformułowania jakichkolwiek zarzutów względem jej prawidłowości.

 

Nieprawidłowy tryb procedowania, Brak uzasadnienia 

W ocenie RPO tryb procedowania ustawy rażąco naruszał postanowienia regulaminu Sejmu. Ponadto wprowadzone do kodeksów zmiany, nie łączą się w żaden merytoryczny sposób z materią ustawy z 19 czerwca 2020 r., która jest ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. Rzecznik zwrócił też uwagę, na brak uzasadnienia do uchwalonych zmian.

„Uzasadnieniu zmian w ustawach karnych można zatem zarzucić instrumentalne wykorzystywanie sytuacji epidemicznej COVID-19 do wprowadzenia nieprzemyślanych zmian w systemie orzekania kar, w tym kar łącznych, a tym samym rażące naruszenie zasady prawidłowej legislacji leżącej u podstaw zasady demokratycznego państwa prawnego wyrażonej w art. 2 Konstytucji” – wskazuje RPO.

RPO wyraził przekonanie, że senatorom będącym sygnatariuszami druku senackiego nr 163 uda się wypracować inicjatywę ustawodawczą odwracającą nie tylko zmiany w art. 37a k.k., ale całość zmian w Kodeksie karnym wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r.

Źródło: RPO

Polecamy także: 

Co dalej z odpowiedzialnością karną zawodów medycznych?

Medycy protestują w stolicy. Przypominają o problemach w ochronie zdrowia

PROTEST MEDYKÓW Kto i dlaczego zaprotestuje 8 sierpnia przed MZ?

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz