Ustawa Covidowa: pomyłka senatorów komisji w głosowaniu

10 Sierpnia 2020, 17:39

W poniedziałek senacka komisja zdrowia zajęła się tzw. ustawą COVID-ową. Posłowie opozycji pomylili się w głosowaniu nad poprawkami konstytucyjnymi dotyczącymi skreślenia zapisów wykraczających poza zakres ustawy, m.in. zapisy o rekompensacie dla Poczty Polskiej za wybory korespondencyjne, ale też dotyczących możliwości odmowy obsługi klienta bez maseczki oraz wprowadzenia tzw. rejestru wesel. Pakiet tych poprawek ma więc zostać zgłoszony na posiedzeniu plenarnym Senatu.

Ustawa została krytycznie oceniona przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Według biura, ustawa i przyjęte do niej na etapie prac w Sejmie poprawki mocno wykraczają poza zakres proponowanej ustawy. Biuro zgłosiło do ustawy zastrzeżenia konstytucyjne, dotyczące spójności z obowiązującymi przepisami, zastrzeżenia co do techniki prawodawczej, a także uwagi redakcyjne. Ponadto, według biura, poprawki wprowadzone w Sejmie  w I i II czytaniu nie miały służyć dopełnieniu koncepcji merytorycznej. 

Jednak wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński "bronił" ustawy wskazując, że wszystkie zapisy wiążą się z zakresem proponowanej ustawy i modyfikująca akty prawne, które już funkcjonują. Mówiąc o przepisach dotyczących rekompensaty dla Poczty Polskiej, wskazywał, że chodzi o "zalegalizowanie pewnych wydatków" poniesionych przez tę instytucję, ale dotyczy to "wyłącznie księgowego dostosowania się do tego, co się wydarzyło". Mimo, że jak sam przyznał, część zapisów wymagałaby "wnikliwego rozpatrzenia" jednak ze względu na sytuację epidemii, zwracał się do senatorów o przyjęcie poprawek, jak i całej ustawy.

Bronił też zapisów dotyczących tzw. pionizacji NFZ, przekonując, że zagwarantują polskim pacjentom podniesienie jakości usług świadczonych przez Fundusz.

 

Ustawa wsparciem dla systemu?

Przewodnicząca senackiej Komisji Zdrowia Beata Małecka-Libera stwierdziła, że senatorowie oczekiwali takiego projektu, który będzie absolutnym wsparciem dla systemu ochrony zdrowia, a ta ustawa takim projektem nie jest. - Ta ustawa nas rozczarowuje, bo czekaliśmy w tej komisji na regulacje, które poprawią sytuację w ochronie zdrowia - mówiła. Dodała, że pierwotna rekomendacja była taka, aby ustawę odrzucić w całości, jednak zawiera ona kilak elementów, na które czeka środowisko medyczne. Według niej, dotacja dla Poczty Polskiej za wybory oraz zmiany dot. NFZ nie są na ten moment związane z systemem ochrony zdrowia. 

Poprawki o odmowie sprzedaży i rejestrze wesel

W imieniu ministerstwa poprawki do ustawy złożyła senator  PiS Bogusława Orzechowska. Jak wyjaśniał wiceminister jedna z poprawek przewiduje zmianę w ust. o chorobach zakaźnych i modyfikację art. 46 dotyczącą możliwości odmowy obsługi klienta sklepu w sytuacji, gdy taka osoba nie dostosowuje się do wymogów przeciwepidemicznych, czyli np. nie nosi maseczki. Dodał, że obecnie na gruncie kodeksu cywilnego można odmówić sprzedaży, ale w niektórych sytuacjach te przepisy nie są wystarczające. 

- Kolejna poprawka dotyczy wprowadzenia rejestru wesel i potencjalnie innych wydarzeń tego typu. Ze względu na dane osobowe wymaga przepisów rangi ustawowej. To nam umożliwi w rozsądny sposób wpieranie dochodzeń epidemiologicznych - wyjaśniał J. Cieszyński. Jak mówił, rejestr w formie strony internetowej prowadziłby GIS.

W ocenie biura legislacyjnego poprawki te wychodzą poza materię ustawy. Minister Cieszyński przyznał, że ma wątpliwości, jednak wskazywał, że chodzi o jak najszybsze przyjęcie tych zapisów.

 

Pomyłka w głosowaniu 

Senatorowie opozycji planowali odrzucić poprawki wniesione do projektu na etapie I i II czytania w Sejmie dot. m.in. rekompensaty dla Poczty Polskiej, a także wniesione przez senator B. Orzechowską. Jednak przy głosowaniu nad pakietem poprawek doszło do pomyłki, senatorowie opozycji zagłosowali przeciw ich odrzuceniu i ostatecznie komisja przyjęła je, zamiast odrzucić.

Jak przyznała B. Małecka-Libera, senatorowie źle zagłosowali i doszło do pomyłki, jednak nie było podstaw do powtórki głosowania. Zapowiedziała więc zgłoszenie tych poprawek ponownie podczas obrad plenarnych nad projektem. Natomiast J. Cieszyński zadowolony podziękował za przyjęcie poprawek i ocenił to jako "fantastyczną decyzję". 

W przypadku pozostałych poprawek, jak i głosowania nad rekomendacją dotyczącą całości ustawy z poprawkami, nie było już pomyłek.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz