COVID-19. Udary mózgu u osób młodych bez czynników ryzyka

11 Sierpnia 2020, 10:20 mózg

Duże badanie udarów związanych z COVID-19 wykazało, że wiele udarów występuje u stosunkowo młodych ludzi bez czynników ryzyka - wynika z nierecenzowanego badania, przeprowadzonego przez specjalistów z dziedziny neurologii z 32 krajów.

Naukowcy z 32 krajów zidentyfikowali 432 pacjentów z COVID-19 z udarami, udarami niedokrwiennymi albo krwotokiem śródmózgowym (udar krwotoczny mózgu). Spośród nich, u 323 (74,8%) zdiagnozowano ostry udar niedokrwienny , u 91 (21,1%) udar krwotoczny mózgu a u 18 (4,2%) zakrzepicę żył mózgowych lub zatok (udar). 

W sumie 183 (42,4%) pacjentów stanowiły kobiety, 104 (24,1%) pacjentów było w wieku poniżej 55 lat, a 105 (24,4%) pacjentów nie miało identyfikowalnych naczyniowych czynników ryzyka. 

Spośród 380 pacjentów, u których stwierdzono okresowy początek SARS-CoV-2 i udar, 144 (37,8%) zgłosiło się do szpitala z głównymi dolegliwościami związanymi z udarem, z bezobjawowym lub niezdiagnozowanym zakażeniem SARS-CoV-2.

Wśród osób zakażonych COVID-19 z przebytymi udarami ponad jedna trzecia nie miała objawów koronawirusa. Około jeden na czterech nie miał żadnego z tradycyjnych czynników ryzyka udaru - takich jak choroba serca, wysokie ciśnienie krwi lub palenie tytoniu - a ponad jedna trzecia była w wieku poniżej 55 lat.

Ponadto wśród pacjentów z udarem krwotocznym 70% miało krwawienie „samoistne”, wyjaśnione przez pęknięcia w osłabionych ścianach tętnic - zazwyczaj, samoistne krwawienie stanowi tylko 15% udarów krwotocznych. 

źródło: SARS-CoV-2 and Stroke Characteristics: A Report from the Multinational COVID-19 Stroke Study Group

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz