Dzieci boją się zamaskowanych lekarzy. Jak radzą sobie pediatrzy?

11 Sierpnia 2020, 13:20 maska maseczka covid koronawirus chirurg

Szerokie stosowanie masek na twarz podczas pandemii COVID-19 stanowi wyzwanie dla pediatrów, którzy polegają na mimice twarzy w kontaktach z pacjentami i przezwyciężaniu ich strachu lub obaw. 

Wcześniejsze badanie dotyczące tej kwestii wykazało, że połowa dzieci w wieku 4–10 lat wolała wizyty lekarskie u pediatrów zasłaniających twarz przyłbicą, niż maskami chirurgicznymi. Niektóre dzieci przejawiały strach przed zamaskowanymi lekarzami. 

W najnowszym badaniu, zmierzono doświadczenia pediatrów dotyczące wpływu noszenia maski na kontakt z pacjentami, czynniki związane ze zwiększoną trudnością przeprowadzenia wywiadu lekarskiego oraz pomysły lekarzy na przezwyciężenie tej trudności. Badanie przeprowadzono w maju 2020 r. wśród pediatrów z Izraela za pośrednictwem anonimowej ankiety. Ograniczenia tego badania obejmują jednak potencjalne błędy w doborze próby, populację badanego kraju z jednego kraju oraz brak oceny spostrzeżeń pacjentów lub ich opiekunów.

Lekarz zamaskowany = lekarz be 

Spośród 356 respondentów, 97% wskazało, że w czasie pandemii podczas pracy z pacjentami zawsze zasłaniają usta i nos maseczką. 

Większość zgodziła się, że noszenie maski zakłóca ich zdolność do interakcji z dziećmi (82%) oraz, że dzieci bardziej boją się lekarzy noszących maskę (63%). Ponadto ponad połowa pediatrów, w związku z noszeniem maski, wskazała na trudności w skutecznej diagnozie lub leczeniu pacjentów (59%). 

24% klinicystów stwierdziło, że zdecydowałoby się przeprowadzić wizytę lekarską lub leczenie dziecka bez zakładania maski, w przypadku; interakcji z niewspółpracującym pacjentem niskiego ryzyka, pacjentów ze specjalnymi potrzebami (w tym uszkodzeniem słuchu), badania neurologicznego pacjenta z zaburzeniami ruchu i pacjentów psychiatrycznych, przekazywania złych wiadomości lub w sytuacjach nagłych.

Doświadczeni pediatrzy mają swoje sposoby

Badacze zwracają także uwagę na istotne różnice w zgłaszanych przez klinicystów trudnościach w kontaktowaniu się z pacjentami, porównując noszenie maski podczas pandemii z poprzednią rutynową praktyką

Efekt ten był wyraźniejszy w młodszym wieku; w przypadku pacjentów w wieku od 6 miesięcy do 2 lat 20% wszystkich lekarzy określiło swoje doświadczenia z noszeniem maski podczas pandemii jako „trudne” lub „bardzo trudne”, w porównaniu z 4% podczas wcześniejszej rutynowej praktyki. 

Jednocześnie, klinicyści z większym doświadczeniem zgłaszali stosunkowo mniejsze trudności w prowadzeniu pacjenta.

Większość (57%) ankietowanych poproszonych o wybranie narzędzi, które najskuteczniej zrekompensuje dodatkową trudność związaną z noszeniem maski, wybrała strategie skoncentrowane na komunikacji niewerbalnej, a 23% wybrało maski ilustrowane lub jasne. Dodatkowe sugestie respondentów najczęściej dotyczyły odpowiedniej dla wieku konwersacji, humoru i tonu głosu.

źródło: Masked paediatricians during the COVID ‐19 pandemic and communication with children

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz