Rusza pilotaż elektronicznej dokumentacji medycznej

12 Sierpnia 2020, 11:43 ezdrowie e-zdrowie informatyzacja

Placówki POZ, AOS oraz szpitale mogą wziąć udział w pilotażu EDM, czyli elektronicznej dokumentacji medycznej. Pilotaż, organizowany przez Centrum e-Zdrowia, ma rozpocząć się na przełomie sierpnia i września 2020 roku, a potrwa do kwietnia 2021 roku.

Jak informuje Centrum e-Zdrowia, projekt e-zdrowie (P1) wchodzi w kolejną fazę. Po wprowadzeniu w całym kraju e-recepty oraz sukcesywnie wdrażanym e-skierowaniu, Centrum e-Zdrowia rozpoczyna pilotaż kolejnych e-usług: rejestracji zdarzeń medycznych oraz prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.

Celem pilotażu jest sprawdzenie procesu przekazywania danych o świadczeniach zdrowotnych do centralnego systemu e-zdrowie (P1), a także ocena poprawności procesu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej między podmiotami.

– Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej jest niewątpliwie największym z dotychczasowych wyzwań, ale i najbardziej oczekiwanym rozwiązaniem zarówno przez pacjentów, jak i personel medyczny. Tak jak w przypadku e-recepty i e-skierowania, cały proces realizujemy etapami, zaczynając od pilotażu, czyli przetestowania rozwiązań na ograniczonej liczbie użytkowników. Taki model działania pozwala na sprawdzenie przyjętych założeń projektowych, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów – podkreśla Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Każda placówka, która chce przystąpić do pilotażu musi spełniać określone kryteria. Jednym z podstawowych warunków jest liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w ciągu ostatnich 6 miesięcy. W przypadku POZ jest to minimum 8 tys. świadczeń, w AOS - co najmniej 12 tys., a szpitale muszą mieć zrealizowanych minimum 10 tys. świadczeń.

Ponadto każdy podmiot musi posiadać certyfikaty służące do obsługi e-recepty oraz e-skierowania, a także odpowiednie oprogramowanie umożliwiające obsługę zdarzeń medycznych.

Dodatkowe finansowanie z NFZ

Korzyścią z udziału w pilotażu i podpisania z Centrum e-Zdrowia porozumienia, jest możliwość zawarcia z NFZ umowy o finansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej. W ramach umowy z Funduszem placówki mogą otrzymać dofinansowanie na zakup niezbędnych urządzeń informatycznych, oprogramowania lub szkoleń, a także usług związanych z uruchomieniem raportowania zdarzeń medycznych lub prowadzeniem wymiany EDM. Tu również jest warunek. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie, każdy usługodawca musi w trakcie pilotażu zaraportować do systemu e-zdrowie (P1) co najmniej 1 tys. zdarzeń medycznych.

Kwota dofinansowania dla jednego usługodawcy wynosi od 15 tys. zł do 30 tys. zł, w zależności od rodzaju świadczeń zdrowotnych, które będą sprawozdawane w ramach zdarzeń medycznych.

"Ponadto w ramach zawartej umowy NFZ będzie co miesiąc finansował aktywny udział usługodawcy w pilotażu EDM ― do wysokości 33 tys. zł w przypadku podstawowej opieki zdrowotnej lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i 72 tys. zł w przypadku leczenia szpitalnego" - informuje Centrum e-Zdrowia.

Szczegóły dotyczące pilotażu można znaleźć na stronie www.ezdrowie.gov.pl 

Źródło: Centrum e-Zdrowie

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz