KE: 128 mln euro na nowe projekty badawcze będące odpowiedzią na walkę z COVID-19

12 Sierpnia 2020, 12:33 europa komisja europejska parlament

Komisja Europejska (KE) przekaże 128 mln euro na 23 nowe projekty badawcze będące odpowiedzią na trwającą pandemię koronawirusa. 

W 23 projektach, które znalazły się na liście, bierze udział 347 zespołów badawczych z 40 krajów, w tym 34 uczestników z 16 krajów spoza UE.

Wiele z 23 wybranych projektów ma wymiar międzynarodowy, obejmujący kraje spoza UE i grupą krajów stowarzyszonych. Biorą w nich udział 34 organizacje z 16 krajów spoza UE, w tym z krajów stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020” (Bośnia i Hercegowina, Izrael, Norwegia, Serbia, Szwajcaria i Turcja) oraz z państw trzecich (Argentyna, Australia, Brazylia, Kolumbia, Kongo, Gabon, Indie, Korea Południowa, RPA i Stany Zjednoczone). 

Obecnie KE negocjuje obecnie z beneficjentami umowy w sprawie przyznania dotacji. Nowe projekty obejmą:

  • przestawienie procesów produkcyjnych tak, aby zapewnić zdolność szybkiego wytwarzania niezbędnych środków i urządzeń medycznych potrzebnych do testowania, leczenia i zapobiegania – na przykład poprzez formowanie wtryskowe i obróbkę przyrostową (druk 3D), dające się dostosować systemy produkcyjne i łańcuchy dostaw oraz przestawienie procesów produkcyjnych jako sieć serwisową w celu szybkiego reagowania;
  • rozwój technologii medycznych i narzędzi cyfrowych w celu poprawy wykrywania, nadzoru i opieki nad pacjentami – na przykład poprzez opracowywanie nowych urządzeń na potrzeby szybszej, tańszej i łatwiejszej diagnozy (w tym na odległość) oraz nowych technologii w celu ochrony pracowników służby zdrowia; 
  • analizę skutków behawioralnych i społeczno-ekonomicznych reakcji władz oraz publicznych systemów opieki zdrowotnej, na przykład dotyczących zdrowia psychicznego, w tym aspektów związanych z płcią wśród czynników ryzyka oraz obciążeń społeczno-gospodarczych, w celu opracowania całościowych wytycznych dla podmiotów kształtujących politykę i organów ds. zdrowia oraz zwiększenia gotowości na podobne wydarzenia w przyszłości;
  • analizę dużych grup pacjentów (kohort) poprzez porównywanie istniejących kohort w UE i poza nią w celu oceny ich narażenia na niektóre czynniki ryzyka, by lepiej zrozumieć możliwe przyczyny choroby oraz poprawić zdolności reagowania na wirus i przyszłe zagrożenia dla zdrowia publicznego;
  • wzmocnienie współpracy w ramach istniejących unijnych i międzynarodowych badań kohortowych poprzez tworzenie sieci instytucji badawczych gromadzących dane na temat opieki nad pacjentami, aby umożliwić badania nad cechami pacjenta, czynnikami ryzyka, bezpieczeństwem i skutecznością leczenia oraz potencjalnymi strategiami walki z koronawirusem. 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz