Senacka komisja przyjęła poprawki do tzw. ustawy covidowej

12 Sierpnia 2020, 12:20 Senat

Senacka komisja zdrowia we wtorek wieczorem przyjęła poprawki do ustawy o ochronie zdrowia w czasie epidemii. Chodzi m.in. o wykreślenie przepisów o rekompensacie dla Poczty Polskiej za organizację wyborów korespondencyjnych.

Komisja zdrowia przyjęła zestaw poprawek zgłoszonych podczas posiedzenia plenarnego, także te, nad którymi komisja głosowała w poniedziałek. Wówczas to doszło do pomyłki senatorów opozycji podczas głosowania i odrzucili oni własną poprawkę, przewidującą wykreślenie zapisów wykraczających poza zakres ustawy, m.in.  o rekompensacie dla Poczty Polskiej za wybory korespondencyjne.  Ustawa Covidowa: pomyłka senatorów komisji w głosowaniu

Senator Beata Małecka-Libera (KO) zgłosiła pakiet poprawek, który przewidywał wykreślenie z ustawy tych przepisów, co do których biuro legislacyjne Senatu zgłosiło zastrzeżenia konstytucyjne (według biura poprawki zgłoszone podczas drugiego czytania w Sejmie wykraczały poza materię projektu ustawy). Chodziło m.in. o przepisy zmieniające funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i dotyczące rekompensat za organizację wyborów korespondencyjnych. Za skreśleniem art. 22 ustawy zagłosowało  9 senatorów komisji, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Komisja poparła także poprawki zgłoszone przez B.Małecką-Liberę dotyczące systemu informacji w ochronie zdrowia, także poprawkę senator Bogusławy Orzechowskiej (PiS) odnoszącą się do państwowego egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy. Przyjęte zostały także poprawki redakcyjne zgłoszone przez biuro legislacyjne.

B. Małecka-Libera oceniła, że to "ustawa długo wyczekiwana przez środowisko medyczne", ale jednocześnie stwierdziła, że nie powoduje ona uporządkowania systemu w czasie epidemii.

Z kolei wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński po raz kolejny przekonywał, że ustawa zawiera rozwiązania, które są związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia na jesieni.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu zmienia wybrane przepisy zawarte w 16 regulacjach zdrowotnych m.in. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty, diagnostyce laboratoryjnej, przeciwdziałaniu narkomanii, systemie informacji w ochronie zdrowia, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

W ustawie znalazły się m.in. zapisy umożliwiające rekompensatę dla Poczty Polskiej za organizację korespondencyjnych wyborów, ale też przepisy o tzw. pionizacji NFZ (funkcję pracodawcy wobec osób zatrudnionych w oddziale wojewódzkim NFZ, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie wykonywał prezes NFZ, minister zdrowia będzie mógł wydawać polecenia Prezesowi Funduszu oraz podejmować działania związane z zapewnieniem dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej).

Ustawa umożliwia też bardziej elastycznego kształtowania długości okresów rozliczeniowych obowiązujących przy rozliczaniu świadczeń opieki zdrowotnej w formie ryczałtu.

Ustawa przewiduje także przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o tzw. opłacie cukrowej; z 1 lipca 2020 - jak pierwotnie przewidywała ustawa, na 1 stycznia 2021 r.

Regulacja przewiduje też m.in. czasową możliwość w czasie epidemii udzielania przez położne świadczeń wszystkim pacjentom (niezależnie od wieku i płci). 

Przepisy umożliwiają ponadto stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego (SOID), który ma zapewnić elektroniczny obieg zapotrzebowania między lekarzem wystawiającym takie zapotrzebowanie, konsultantem potwierdzającym jego zasadność oraz ministrem zdrowia.

Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz