Wrześniowy plan prac Rady Przejrzystości AOTMiT

13 Sierpnia 2020, 14:00 AOTMiT

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji publikuje plan pracy Rady Przejrzystości. Rada działająca przy prezesie Agencji, pełni funkcję opiniodawczo-doradczą.

Rada przygotuje m.in. ocenę leków stosowanych w leczeniu czerniaka , wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, mukowiscydozy, alergii na roztocza kurzu domowego cukrzycy typu 2, raka nerki, przewlekłych migrenowych bólów głowy oraz przewlekłej białaczki limfocytowej.

Ponadto Rada przygotuje rekomendacje dot. szczepienia pierwotnego i uzupełniającego niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib).

W planach rady jest także przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego -MCT Oil -  sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego we wskazaniu: padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT – 1.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz