Wyniki badania satysfakcji wśród pacjentów korzystających z teleporad

18 Sierpnia 2020, 10:46 stetoskop telefon informatyzacja

W opinii 41,7% pacjentów korzystających z teleporady, jakość świadczonych usług była porównywalna z poradami udzielonymi podczas wizyty osobistej w placówce POZ. Ponadto 16% uznało wyższość teleporad nad tradycyjną wizytą lekarską - wynika z badania opinii przeprowadzonego przez resort zdrowia.

Z teleporady w formie telefonicznej skorzystało 81,5% uczestników badania ankietowego (14 245 spośród 15 462 ankietowanych). Wizytę osobistą odbyło 18,1% respondentów. Najmniejszy odsetek stanowiły teleporady w formie wideorozmów – skorzystało z nich 0,3% badanych

Jakość teleporad ogólnie na plus

41,7% pacjentów korzystających z teleporady stwierdziło, że jakość świadczonych usług była porównywalna z poradami udzielonymi podczas wizyty osobistej w placówce POZ a 16% ankietowanych uznało, że jakość świadczenia była wyższa względem tradycyjnej wizyty u lekarza.

Co trzeci ankietowany (36,3%) oceniło jakość wizyty stacjonarnej wyżej niż teleporadę. W ocenie tej grupy badanych ważnym aspektem jest możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem oraz dopytanie o szczegółowe zalecenia terapeutyczne. 6% respondentów zgłosiło, że podczas udzielonej teleporady/wideoporady lekarz ogólnikowo poinformował ich o zaleceniach, byli zmuszeni samodzielnie dopytać o dokładniejsze informacje dotyczące procesu leczenia. 

Jak wynika z raportu, 43,2% badanych osób jest przekonanych, że teleporady/wideoporady powinny stanowić jeden z głównych kanałów kontaktu z lekarzem POZ i to lekarz powinien określać, czy konieczne jest udanie się do placówki POZ. 21,7% respondentów uważa, że taki kanał kontaktu jest odpowiedni jedynie przy konsultowaniu przewlekłych, znanych wcześniej problemów zdrowotnych.

W 92 proc. przypadków nie było konieczności wizyty u lekarza

W znaczącej większości (blisko 92%) badanych zadeklarowało rozwiązanie problemu podczas teleporady. Jedynie 8,2% respondentów przyznało, że zgłoszony problem nie został rozwiązany

Spośród 1 150 ankietowanych, którym teleporada nie rozwiązała w pełni problemu, na pytanie, czy została im zaoferowana możliwość umówienia wizyty osobistej, odpowiedzi udzielić chciało 862 osoby. 59,9% odpowiadającym na to pytanie ankietowanym zaproponowano możliwość umówienia wizyty osobistej u lekarza POZ, natomiast 40,1% odpowiadających na to pytanie pacjentów nie uzyskało informacji dotyczącej możliwości umówienia wizyty osobistej u lekarza POZ podczas teleporady.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz