Mammobusy nadal zawieszone, a co z resztą świadczeń?

19 Sierpnia 2020, 14:20 lekarz pacjent recepta wizyta

Zawieszone jest wykonywanie badań w mammobusach, a większość świadczeniodawców powróciła do udzielania świadczeń w pełnym zakresie - informuje resort zdrowia w odpowiedzi dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Resort potwierdza jednocześnie, że wcześniej w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju dostęp do leczenia mógł być utrudniony.

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało Rzecznikowi na jego wystąpienia kierowane od marca a dotyczące sytuacji w służbie zdrowia. Ze skarg kierowanych do biura RPO wynika bowiem, że koronawirus odciął wielu ludzi od pomocy lekarskiej.

 

Resort przyznał, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju mogły pojawiać się miejscowe trudności organizacyjne i utrudniony dostęp do lekarzy i leczenia ze względu na narastające obciążenie systemów opieki zdrowotnej. Jak zapewnia, obecnie jednak większość świadczeniodawców powróciło do udzielania świadczeń w pełnym zakresie. Z wprowadzonych ograniczeń utrzymano jedynie, ze względów bezpieczeństwa, zawieszenie wykonywania badań mammograficznych w mammobusach.

Z kolei inne, indywidualnie występujące przypadki ograniczonego funkcjonowania dotyczą tych placówek, w których wykryto przypadki zarażenia oraz tych szpitali, które nadal czasowo pełnią rolę szpitali jednoimiennych, przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów z COVID-19.

Jeżeli chodzi o zaopatrzenie w środki ochrony indywidualnej, środki do dezynfekcji oraz sprzęt i aparaturę medyczna, to placówki mogą otrzymać pomoc z uruchomionych środków Funduszy Europejskich – pisze wiceministra Józefa Szczurek-Żelazko. Dodaje, że oddziały NFZ monitorują sytuację i reagują w przypadku trudności z dostępem pacjentów do świadczeń.

Informacje na stronach NFZ i przez infolinię

MZ przypomina, że pacjenci, którzy nie wiedzą, gdzie udać się po pomoc, mogą szukać informacji na stronach internetowych oddziałów NFZ, gdzie udostępniane są wykazy placówek udzielających pomocy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ginekologicznej, w nagłych przypadkach stomatologicznych oraz z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, którzy udzielają teleporad. Ponadto publikowana jest lista placówek, które zawiesiły udzielanie świadczeń.

Informacje, gdzie otrzymać świadczenie zdrowotne w przypadku ograniczenia przyjęć w danej placówce medycznej, pacjenci mogą także uzyskać za pośrednictwem Infolinii 500 190 590.

Teleporady są dziś, zdaniem resortu, rekomendowaną formą udzielania świadczeń ze względu na ograniczenie niepotrzebnego ryzyka zakażenia, z zastrzeżeniem, że jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga, ma on prawo do osobistej wizyty w gabinecie lekarza rodzinnego. Resort podkreśla, że każdy przypadek odmowy udzielania świadczenia w formie osobistej, powinien być zgłaszany do NFZ.

Odroczenie zabiegu nie z automatu

Jak przypomina MZ, tak samo każda decyzja o odroczeniu terminu zabiegu powinna być podejmowana nie automatycznie, ale indywidualnie, z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta i ryzyk wynikających z przeprowadzenia leczenia operacyjnego w późniejszym terminie.

MZ przypomina, że wszyscy pacjenci, którzy nie stawili się w w wyznaczonych im terminie na zabieg ze względu na ryzyko infekcji COViD-19 i zostali skreśleni z listy, mają prawo do uzyskania nowego terminu bez dowodzenia, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz