Pracodawcy RP o modelu leczenia raka jelita grubego

19 Sierpnia 2020, 14:49 ból brzucha crohn

Jak wskazali, doceniają podjęte przez resort zdrowia działania na rzecz opracowania nowego modelu leczenia nowotworów jelita grubego, "jednak biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia związane z procedowanymi i wprowadzonymi rozwiązaniami dot. kompleksowego leczenia raka piersi", zwrócili się do resortu zdrowia o uwzględnienie ich sugestii, jak również przeprowadzenie konferencji uzgodnieniowej.

Jak podkreślają, wprowadzenie poprawnych i realnych do zastosowania rozwiązań kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego jest niezwykle ważne, ponieważ może wpłynąć na zwiększenie wykrywalności nowotworów we wczesnych stadiach oraz obniżenie umieralności. 

Poradnie AOS - niezasadne wymogi

"Biorąc pod uwagę rozwiązania zawarte w projekcie koszyka ambulatoryjnego, pozwalamy sobie zwrócić uwagę na niezwykle istotną kwestię dotyczącą wszystkich wskazanych w projekcie porad (wymagania formalne). Porady te mogą być samodzielnie realizowane w dedykowanych do nich poradniach, w związku z tym wyrażamy nadzieję, że w rzeczywistości nie zderzymy się z wymogiem posiadania w strukturze organizacyjnej wszystkich wskazanych poradni, bo to w znaczny sposób przyczyniłoby się do ograniczenia dostępu do kompleksowych świadczeń onkologicznych" - wskazali Pracodawcy RP.

Poza tym - w ich ocenie - niezasadny  jest np. wymóg posiadania w strukturze zarówno poradni chirurgii onkologicznej oraz poradni chirurgicznej.

Nierealne terminy, wymagania wstecz

Natomiast w kwestii rozwiązań zawartych w projekcie koszyka szpitalnego Pracodawcy wskazali, że projekt zawiera nierealne daty terminu złożenia przez szpital dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów. Chodzi o datę 1 września br. - Nie jest możliwe, aby to rozporządzenie do tego czasu zaczęło obowiązywać - podkreśla organizacja.

Zwraca też uwagę na błąd logiczny dotyczący konieczności udokumentowania spełniania wymagań za cały rok kalendarzowy poprzedzający wejście w życie niniejszego rozporządzenia, co oznacza oczekiwanie spełniania przez placówkę w całym 2019 roku wymagań, które podmiot mógł poznać ponad półtora roku później.

Jak przypominają identyczny błędny zapis dotyczył wprowadzanych ośrodków kompleksowego leczenia raka piersi, co spowodowało odmowę zawarcia umów przez wiele OW NFZ (w tym także Mazowiecki) z podmiotami, które aktualnie spełniały wszystkie kryteria, ale nie były w stanie udowodnić ich spełniania dwa lata przed wejściem w życie regulacji z maja 2019 r.

W ocenie Pracodawców RP tego typu praktyka – budowania wymagań i konieczności ich spełniania na rok, czy też dwa lata wstecz – wydaje się być niedopuszczalna. "Aby przepisy nie były martwe i nie stanowiły pułapki legislacyjnej, należy urealnić daty oraz doprecyzować jakie wymagania podmiot musi spełniać w chwili składania dokumentów do OW NFZ" -

Patomorfologia zgodna ze standardami

Według Pracodawców RP wymagania dot. zakładu patomorfologii, powinny być zbieżne z przygotowywanym przez resort zdrowia procesem standaryzacji i certyfikacji zakładów patomorfologii. Projekt ten zakłada różne stopnie referencyjności laboratoriów, "więc irracjonalne jest oczekiwanie, aby w każdym podmiocie dostępna była pełna diagnostyka i międzynarodowa kontrola jakości". Ostrzegają, że może to ograniczyć dostępność pacjentów do diagnostyki i leczenia.

Pracodawcy RP wyrazili nadzieję, że ostateczne rozwiązania w zakresie kompleksowej opieki onkologicznej pozwolą na wzmocnienie, a nie eliminację ośrodków już zaangażowanych w opiekę onkologiczną, przy założeniu dopuszczenia zastosowania multidyscyplinarnego podejścia zakładającego współpracę między specjalistami i ośrodkami.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz