Rząd przyjął projekt nowelizacji budżetu na bieżący rok

20 Sierpnia 2020, 11:45 pieniądze kasa

Rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznej ustawy budżetowej; założono m.in. deficyt w wysokości 109,3 mld zł - podało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

W projekcie zapisano też spadek PKB w tym roku o 4,6 proc., średnioroczną inflację na poziomie 3,3 proc. oraz stopę bezrobocia rejestrowanego w wysokości 8 proc. na koniec roku.

Oczekiwania dotyczące PKB, inflacji i bezrobocia są zgodne z przyjętymi w końcu lipca założeniami do budżetu na 2021 r.

"Wobec wybuchu COVID-19 rząd podjął działania służące ochronie miejsc pracy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego i zdrowotnego obywateli. Celowi temu służyła przede wszystkim tarcza antykryzysowa i finansowa. Dzięki temu udało się uniknąć przerwania łańcuchów dostaw, masowych upadłości i utraty płynności przez przedsiębiorstwa, a tym samym znacznego wzrostu bezrobocia i dramatycznego pogorszenia się sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W rezultacie działań rządu skala załamania PKB w Polsce w II kwartale 2020 r. była zdecydowanie mniejsza, a zakładana, prognozowana siła odbicia w III kwartale br. będzie odpowiednio większa" - wskazano w komunikacie.

Przewiduje się, że w 2020 r. dochody budżetu państwa będą niższe niż zaplanowane w ustawie budżetowej na 2020 r. o 36,7 mld zł i wyniosą 398,7 mld zł. Natomiast wydatki zaplanowano na poziomie 508 mld zł, czyli będą wyższe o 72,7 mld zł od przewidzianych w ustawie budżetowej na 2020 r..

"Deficyt budżetu państwa ma wynieść 109,3 mld zł, wobec zakładanego zerowego deficytu w ustawie budżetowej na 2020 r." - podano w komunikacie.

Projekt nowelizacji przewiduje, że w całym 2020 r. PKB obniży się o 4,6 proc. wobec wzrostu o 4,1 proc. rok wcześniej i wzrostu 3,7 proc. zakładanego w ustawie budżetowej na 2020 r.

"Prognoza jest o ok. 1 pkt proc. niższa od krajowego konsensusu rynkowego, który zakłada spadek PKB w br. o 3,8-3,5% i odpowiada prognozom Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej (-4,6%)" - podkreślono w komunikacie.

CIR podaje także, iż przeciętna inflacja powinna zwiększyć się do 3,3% wobec 2,3% rok wcześniej oraz 2,5% zakładanych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Na koniec roku przewiduje się w nowelizacji wzrost bezrobocia do 8% z 5,2% na koniec 2019 r. oraz 5,1% założonych w ustawie budżetowej na 2020 r.

Źródło: CIR

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz