Środowiska medyczne i pacjenci o nowym ministrze

21 Sierpnia 2020, 15:24

Wybór Adama Niedzielskiego na nowego ministra zdrowia wzbudził niemałe zaskoczenie w środowisku medycznym. Jakie są opinie na temat tej nominacji i jakie oczekiwania?

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy pogratulował A.Niedzielskiemu nominacji, ale jednocześnie wyraził nadzieję na dialog zwłaszcza w sprawie warunków pracy i płacy lekarzy. 

- W szczególności liczymy na podjęcie rozmów, zapowiadanych jeszcze przez Pana Poprzednika, dotyczących zmian w ustawie z dnia 8 czerwca 2017r o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych - wskazał w piśmie do nowego ministra przewodniczący ZK OZZL Krzysztof Bukiel.

- Jesteśmy przekonani, że Pan - lepiej niż ktokolwiek inny - zdaje sobie sprawę z konieczności dobrego wynagradzania dobrych specjalistów i z tego, że pracownicy, zwłaszcza w zakładach usługowych, jakimi są placówki ochrony zdrowia, są największym „skarbem” firmy - podkreśla K. Bukiel. Związek zadeklarował wolę współpracy z resortem zdrowia również w innych dziedzinach,  które poprawią funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia i przyczynią się do lepszego dostępu pacjentów do świadczeń.

Odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku

Także środowisko pielęgniarek i położnych liczy na dialog ws. warunków pracy i płac. Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Longina Kaczmarska w rozmowie z Polityką Zdrowotną pytana o opinię na temat wyboru A.Niedzielskiego na nowego ministra podkreśliła, że to  "osoba odpowiednia na odpowiednim stanowisku".

- Mamy nadzieję, że będzie kontynuował myśli pana prof. Szumowskiego i niedługo się spotkamy, aby realizować to, co mieliśmy realizować z poprzednim ministrem - podkreśliła. Jak dodała, chodzi o wynagrodzenia i warunki pracy. - Środowisko jest już zaniepokojone, bo w ramach Zespołu Trójstronnego mieliśmy rozmawiać o wynagrodzeniu we wszystkich zawodach medycznych - wskazała i dodała, że z powodu epidemii były i są przekładane kolejne terminy spotkania dotyczącego nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Zaznaczyła, że istotną rzeczą, na którą środowisko pielęgniarek i położnych będzie kładło nacisk przy okazji spotkania z nowym ministrem jest przestrzeganie obowiązujących zapisów prawa, w szczególności norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych.

Potrzeba odważnych decyzji

- Wiążę z powołaniem Adama Niedzielskiego na fotel ministra zdrowia nadzieję na odważne decyzje, bo tylko takie mogą zmienić opiekę zdrowotną w Polsce – podkreślił w rozmowie z Polityką Zdrowotną prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów Maciej Krawczyk.

Zwrócił uwagę na niedoszacowanie wielu obszarów, m.in. rehabilitacji. – Niedoszacowanie w rehabilitacji w Polsce jest katastrofalne, a WHO potwierdza w swoich wyliczeniach, że 1 Euro wydane na rehabilitację, to jest 7 Euro odzyskanych pieniędzy, co oznacza, że rehabilitacja nie jest kosztem ale inwestycją. Właściwie rehabilitacja to profilaktyka, a profilaktyka jest dużo tańsza niż leczenie, zarówno długoterminowa u dzieci i młodzieży, jak i krótkoterminowa u ludzi w wieku podeszłym – mówił i zwrócił uwagę, że A. Niedzielski jako finansista powinien wziąć pod uwagę takie argumenty.

Kolejny kierunek, który nowy minister powinien podjąć – według M. Krawczyka – to płacenie za efekt i jakość świadczeń. – Nie jesteśmy bogatym krajem, więc nie stać nas na płacenie za procedury, które nie są efektywne - zaznaczył.

Według M.Krawczyka przed nowym ministrem stoi także wyzwanie związane z wynagrodzeniami w ochronie zdrowia oraz określeniem jasnej ścieżki rozwoju zawodowego dla zawodów medycznych tak, aby zatrzymać odpływ pracowników z publicznej opieki zdrowotnej.

- Liczę na to i wierzę w to, że nowy minister zdrowia podejmie odważne decyzje i zmieni obraz polskiej opieki zdrowotnej - stwierdził prezes KRF.

Diagności laboratoryjni 

W imieniu środowiska diagnostów laboratoryjnych gratulacje nowemu ministrowi złożyła Alina Niewiadomska, Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. - Doceniamy Pana zaangażowanie na rzecz ochrony zdrowia - napisała w liście do A. Niedzielskiego.

- Dziękujemy za dotychczasową współpracę i liczymy, że zaowocuje ona uchwaleniem ustawy o medycynie laboratoryjnej, tak długo oczekiwanej przez środowisko diagnostów laboratoryjnych - wskazała.

Dialog z pacjentami

Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich podkreślił w rozmowie z Polityką Zdrowotną, że "trzeba mieć nadzieję, iż działania nowego ministra będą profesjonalne i będzie zajmował się resortem tak, jak do tej pory zajmował się NFZ, bo opinie o pracy jako prezesa NFZ są bardzo wysokie". - To człowiek profesjonalny i wszystkie środowiska mają pozytywne opinie o współpracy z A. Niedzielskim - dodał.

- To jest bardzo dobry wybór i będzie służył pacjentom - ocenił prezes FFP.

Według niego, fakt że A. Niedzielski nie jest lekarzem, jak dotychczasowi ministrowie tego resoru, "może tylko pomóc szeroko patrzeć na problemy systemu ochrony zdrowia, tak jak A. Niedzielski patrzył na nie w NFZ".

Pytany o ocenę dotychczasowej współpracy ze środowiskiem pacjentów, S. Maćkowiak stwierdził, że A. Niedzielski "to człowiek bardzo otwarty". - Nawet z jego inicjatywy było wiele działań i współpracy ze środowiskiem pacjentów - podkreślił. - Mam nadzieję, że będzie to utrzymane na poziomie ministerstwa - dodał.

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz