Rynek apteczny w lipcu: gorzej niż w 2019, lepiej niż przed miesiącem

24 Sierpnia 2020, 10:49 dane wyniki analiza dokument

Rynek apteczny w lipcu 2020 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2,95 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 spadła o 96,4 mln zł (-3.2%). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 293,1 mln zł (+11%). 

Obrót statystycznej apteki w lipcu 2020 wyniósł 217 tys. zł, był to wzrost o 0.9% względem analogicznego okresu 2019 roku.

 

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów spadła dla wszystkich analizowanych segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,01 mld zł i spadła o 76,7 mln zł (-7%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 689,2 mln zł i spadła o 18,6 mln zł (-2.6%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,22 mld zł i spadła o 0,7 mln zł (-0.1%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca wartość monitorowanych segmentów zwiększyła się we wszystkich analizowanych segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 70,4 mln zł (+7.5%), sprzedaż produktów pełnopłatnych wzrosła o 59,8 mln zł (+9.5%), a sprzedaż produktów w sprzedaży odręcznej wzrosła o 159,3 mln zł (+15%).

Średnia cena detaliczna leku w lipcu wyniosła 22,8 zł i spadła o 0.5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.7%. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,1 zł (wzrost o 3.7% vs lipiec 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 28,7 zł (wzrost o 8.1% vs lipiec 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17,3 zł (wzrost o 5% vs lipiec 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lipcu br. wyniosła 24.4% i była wyższa o 0.3% w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do czerwca marża spadła o 0.5%.

W lipcu refundacja leków osiągnęła wartość 770 mln zł, tj. o 6.5% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lipcu 26.1% i był niższy o 0.9 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz niższy o 0.9 pp. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Jak prognozuje grupa PEX PharmaSequence, sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie 37,2 mld zł i wyniesie tyle samo co w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,4 mld zł (-0.8% w stosunku do 2019 roku).

źródło: PEX PharmaSequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz