Jakie zmiany w NFZ?

24 Sierpnia 2020, 12:17 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu premier Mateusz Morawiecki powoła dotychczasowego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adama Niedzielskiego na urząd Ministra Zdrowia. Kto zatem będzie zarządzał Funduszem?

Co mówią przepisy?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu także po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

W przypadku odwołania ze sprawowanej funkcji, do czasu powołania nowego Prezesa Funduszu jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Kim są zastępcy obecnego Prezesa NFZ?

Bernard Waśko - od 11 kwietnia 2019 r. zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Medycznych. Jest doktorem nauk medycznych. Były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a potem dyrektor medyczny w firmie doradczej PwC. Od 2014 współautor cyklicznie wydawanego raportu Krajowy Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia.

Filip Nowak - zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych. Z dużym prawdopodobieństwem to właśnie Filip Nowak będzie pełnił funkcję p.o. Prezesa NFZ do czasu wyboru nowego szefa Funduszu.

Polecamy także:

A.Niedzielski: Moim przesłaniem będzie - wszystkie ręce na pokład

Minister Zdrowia powołał Radę NFZ 

Rozmowa z Prezesem NFZ Adamem Niedzielskim

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz