MZ: kolejne obowiązkowe szczepienie w Programie Szczepień Ochronnych od 2021 r.

26 Sierpnia 2020, 14:11 szczepienie dziecko

Szczepieniem obowiązkowym przeciw rotawirusom od początku przyszłego roku objęte będą dzieci od 6. do 24. tygodnia życia - wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia ws. obowiązkowych szczepień ochronnych. 

Projekt rozporządzenia, który został skierowany do opiniowania, rozszerza zakres szczepień ochronnych od 1 stycznia 2021 r. o szczepienia przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy. Obowiązkowym szczepieniem mają zostać objęte dzieci od 6. do 24. tygodnia życia.

Obowiązkowymi szczepieniami objęte będą dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 r. Natomiast w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2021 r. będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Według założeń noweli rozporządzenia, szczepieniem objętych zostanie co najmniej 86% populacji w grupie dzieci do 6 roku. Efektem rozszerzenie kalendarza szczepień ma być spadek poniesionych kosztów leczenia z tytułu chorób życia o ponad 60 mln zł.

Szacunek chociaż nie uwzględnia efektu populacyjnego, czyli zmniejszenia zachorowań w innych grupach wiekowych, oraz nie odnosi się do zmniejszenia kosztów innych nakładów i zobowiązań (np. redukcji obciążenia pracą pracowników podstawowej opieki zdrowotnej, a w wyniku tego zwiększenia dostępności do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej; zmniejszenie absencji pracowników wywołanej zwolnieniami lekarskimi), to i tak jest większy niż nakłady, które będą poniesione na zakup szczepionek - czytamy w uzasadnieniu.

Resort wskazuje również, że szczepienie przeciwko rotawirusom jest bardzo efektywną metodą zapobiegania biegunkom rotawirusowym. Zmniejsza liczbę hospitalizacji nawet o 94 proc., a o 74 proc. częstość występowania biegunki w całej populacji, również u osób nieszczepionych. Resort spodziewa się, że wprowadzenie szczepień populacyjnych przeciw rotawirusom "spowoduje istotną redukcję zachorowań w grupie szczepionej oraz przyczyni się do zmniejszenia zakażeń wewnątrzszpitalnych".

Obecnie szczepienia populacyjne przeciwko rotawirusom są finansowane z budżetu państwa w 15 krajach Unii Europejskiej.

źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz