Kto pokieruje NFZ? Jest decyzja

26 Sierpnia 2020, 17:45
26 Sierpnia 2020, 17:45

Zgodnie z informacją podaną wcześniej przez Politykę Zdrowotną, Adama Niedzielskiego zastąpił dotychczasowy zastępca Prezesa NFZ Filip Nowak.

- Za sterami NFZ stanął doświadczony kapitan. Filip Nowak od dzisiaj pełni obowiązki prezesa NFZ. Nowy szef Funduszu z NFZ jest związany od lat. W listopadzie 2019 został zastępcą prezesa ds. operacyjnych. Deklaruje, że będzie kontynuował strategię Adama Niedzielskiego - poinformował NFZ na Twitterze.

Kim jest nowy wiceszef NFZ?

Filip Nowak od lat związany jest z NFZ. Zanim w listopadzie ubiegłego roku objął stanowisko wiceprezesa NFZ, przez 5 lat kierował mazowieckim oddziałem funduszu, a wcześniej szefował również opolskiemu OW NFZ oraz pracował w dolnośląskim oddziale płatnika.

 

Co mówią przepisy?

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych prezesa Funduszu powołuje minister właściwy do spraw zdrowia spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje Prezesa Funduszu także po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

W przypadku odwołania ze sprawowanej funkcji, do czasu powołania nowego Prezesa Funduszu jego obowiązki pełni Zastępca Prezesa wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

W środę Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, powołał na urząd ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. 

https://www.politykazdrowotna.com/63452,jakie-zmiany-w-nfz

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz