Prezydent podpisał ustawę ws. prozdrowotnych wyborów konsumentów. Od 2021 r. podatek od napojów słodzonych i tzw. "małpek"

27 Sierpnia 2020, 13:25 cukier

Od 2021 r. w życie wejdzie specjalny podatek od napojów słodzonych oraz tzw. "małpek" (wyrobów alkoholowych do 300 ml) - zgodnie z ustawą ws. promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów, która została podpisana przez prezydenta RP, Andrzeja Dudę.

Celem tego aktu jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Dyrektor Biura WHO w Polsce: wprowadzenie sugar tax to ważna inicjatywa

Ustawa zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gram/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju. 

PPOZ: dzieci jedzą 19 łyżeczek cukru dziennie! Czy sugar tax uratuje zdrowie Polaków?

Ponadto zgodnie z ustawą przedsiębiorcy sprzedający napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia są zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. 

M. Sutkowski: cukrzyca typu 2 to epidemia XXI w.

W przypadku niedokonania rzeczonych opłat w terminie naczelnik urzędu skarbowego będzie zobowiązany ustalić, w drodze decyzji, dodatkową opłatę (opłatę sankcyjną).

Wpływ napojów słodzonych na zdrowie kobiet

Opłata cukrowa oraz sankcja finansowa za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić przychód NFZ (w 96,5 proc.) oraz dochód budżetu państwa (w 3,5 proc.).

Z kolei wpływy z opłaty dotyczącej napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz sankcji finansowych za jej nieuiszczenie w terminie będą stanowić w 50 proc. dochód gmin, na terenie których jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych, a 50 proc. przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

Większość przepisów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz