Budżet państwa w 2021 r. 104 proc. wzrost wydatków na zdrowie

28 Sierpnia 2020, 15:38 pieniądze

W czwartek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2021. Przy wzroście PKB w ujęciu realnym o 4,0 proc. deficyt budżetu państwa w przyszłym roku ma wynieść 82,3 mld zł

- Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2021 jest kolejnym etapem planu powrotu na ścieżkę wzrostu po światowym lockdownie wywołanym COVID-19. Zakładamy, że w przyszłym roku PKB zwiększy się o 4 proc. powracając do wartości notowanych w ostatnich latach. W  budżecie na 2021 rok mamy środki zarówno na działania proinwestycyjne, tak konieczne do dalszego pobudzenia gospodarki, jak i na kontynuację programów społecznych, które również łagodzą negatywne skutki pandemii – mówił w czwartek minister finansów, Tadeusz Kościński.

Prognozowane dochody budżetu państwa wynieść mają 403,7 mld zł, przy wydatkach na poziomie 486 mld zł. Deficyt budżetu państwa w 2021 r. wyniesie 82,3 mld zł. gnozę dochodów budżetu państwa w kwocie 403,7 mld zł.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) utrzyma się na poziomie ok. 6 PKB. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 64,7 proc. PKB

Szacunkowy wzrost PKB w ujęciu realnym wyniesie 4,0 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,8 proc. przy jednoczesnym wzrośnie spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 6,3 proc.

Jak wskazuje w komunikacie ministerstwo finansów, wstępny projekt ustawy budżetowej na 2021 r. gwarantuje m.in.:

  • zwiększenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do poziomu 5,3 proc. PKB (wydatki budżetowe w porównaniu do 2020 r. wrosną o ok. 12,9 mld zł, tj. wzrost o 104 proc.),
  • waloryzację rent i emerytur od 1 marca 2021 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,84 proc. (szacowany łączny koszt wynosi ok. 9,6 mld zł),
  • finansowanie zadań w ramach Funduszu Solidarnościowego
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz