Rada Przejrzystości AOTMiT oceni m.in. leki na migrenę

31 Sierpnia 2020, 9:46 AOTMiT

Przygotowanie stanowisk ws. oceny leków m.in. na migrenę, raka piersi i niedrobnokomórkowego raka płuca - przewiduje porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości zaplanowanego na poniedziałek 31 sierpnia br.

Jak informuje AOTMiT, porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 31.08.2020 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Ajovy (fremanezumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie migreny przewlekłej i migreny epizodycznej z częstymi napadami (ICD-10 G43)”,
  • Nerlynx (neratinibum) w ramach programu lekowego: „Leczenie pooperacyjne raka piersi neratynibem (ICD-10 C50)”,
  • Alunbrig (brigatinibum)w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”,

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leków:

  • Vitrakvi (larotrektynib) we wskazaniu: rak brodawkowaty tarczycy (ICD-10: C73) u pacjenta pediatrycznego,
  • Hyrimoz (adalimumab) we wskazaniu: osutka grudkowo-złuszczająca związana z CARD14 (ICD-10: L40.8),
  • Mabthera (rituximab) we wskazaniu: inne określone niedokrwistości aplastyczne (ICD-10: D61.8) u pacjentów z przewlekłym zakażeniem EBV.

Ponadto Rada zajmie się przygotowaniem opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków ich realizacji w zakresie „profilaktyki chorób naczyń mózgowych, w szczególności udaru mózgu” wraz z odniesieniem do modelowego rozwiązania pn. „Profilaktyka  chorób naczyń mózgowych, w szczególności udaru mózgu”.

Rada wyda też opinie o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanym przez UE w ramach EFS: „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”. Przygotuje też opinie o projektach samorządowych programów polityki zdrowotnej, m.in. „Gminna Szkoła Rodzenia – program edukacji przedporodowej dla przyszłych rodziców w gminie Wyszków”, „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w mieście Lesznie w 2021”, „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci zamieszkujących Miasto Zielonka na lata 2021-2023”.

Rada Taryfikacji

Ponadto AOTMiT opublikował komunikaty po posiedzeniach Rady ds. Taryfikacji. Na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2020 r. Rada omówiła wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w obszarze: choroby układu moczowo-płciowego, finansowane w ramach JGP sekcji L w zakresie leczenia szpitalnego oraz wybranych świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i przeprowadziła konsultacje z ekspertami. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń. Po wprowadzeniu zgłoszonej uwagi, dotyczącej połączenia grup L00 i L05, Rada zatwierdziła zaproponowany raport.

Rada omówiła też wyniki analizy kosztów świadczeń gwarantowanych w ramach programów lekowych. Rada uznała, że zebrane dane i przeprowadzone analizy są wystarczające do ustalenia taryfy świadczeń. Rada uważa jednak, iż konieczna jest dodatkowa analiza danych pod kątem uzyskania informacji o wydzielaniu ośrodków obsługi programów lekowych.

Z kolei na posiedzeniu 28 sierpnia Rada omówiła wyniki analiz kosztów świadczeń gwarantowanych obejmujących leczenie chorób układu krwiotwórczego, porównania kosztów tych samych zabiegów operacyjnych u pacjentów z rozpoznaniem nowotworowym oraz pozostałych, a także kosztów świadczeń gwarantowanych z zakresu radioterapii chorób nowotworowych.

Rada uznała za zasadne kompleksowe podejście do wyceny świadczeń związanych z diagnostyką i leczeniem chorób nowotworowych. We wszystkich trzech omawianych tematach zaakceptowano podejście zastosowane przez Agencję oraz zawnioskowano o przeprowadzenie dodatkowych analiz.

Źródło: AOTMiT

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz