Organizacja zajęć w placówkach oświaty 2020. Lista wytycznych i rekomendacji

01 Września 2020, 10:10 dziecko szkoła uczeń

1 września to inauguracja nowego roku szkolnego. W związku z trwającą pandemią koronawirusa, w roku szkolnym 2020/2021 obowiązywać będzie wiele obostrzeń. Jakich zasad muszą przestrzegać uczniowie?

 

 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele będą musieli przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Do najważniejszych należy zaliczyć zachowywanie odpowiedniego dystansu i dbanie o higienę.

Ministerstwo edukacji nie narzuca obowiązku noszenia maseczki w szkołach. Decyzję o nakazie zakrywania twarzy w przestrzeniach wspólnych może podjąć dyrektor placówki.

Jednocześnie – O bezpieczeństwo dzieci i młodzieży musimy zadbać także w drodze do i ze szkoły. Uczniowie, którzy korzystają z transportu publicznego, są zobowiązani do zasłaniania nosa i ust. Te same zasady bezpieczeństwa obowiązują także w przypadku dowozu dzieci do szkół organizowanego przez wiele gmin na terenie całego kraju – zaznaczyli ministrowie Dariusz Piontkowski, Andrzej Adamczyk oraz Jarosław Pinkas w liście skierowanym do dyrektorów szkół.

Jednocześnie resort edukacji zaprezentował 10 zasad, których powinni przestrzegać uczniowie:

  1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu.
  2. Często myj ręce.
  3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
  4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
  5. Uważnie słucha poleceń nauczyciela.
  6. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych.
  7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
  8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw.
  9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.
  10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dot. organizacji zajęć w placówkach oświatowych

Dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Edukacja wczesnoszkolna

Konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Przeprowadzanie egzaminów

Zajęcia praktyczne w szkole policealnej

Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży

Organizacja opieki w bursach i internatach

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Zajęcia praktyczne w branżowej szkole I stopnia i technikum

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz