Rozporządzenie ws. specjalizacji lekarzy. Jakie zmiany?

01 Września 2020, 10:51 lekarze rezydenci

Wprowadzenie przepisu, który umożliwi ministrowi zdrowia wydłużenie czasu trwania sesji egzaminacyjnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PES - przewiduje projekt rozporządzenia ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, który we wtorek trafił do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Jak wyjaśnia MZ, przepisy projektowanego rozporządzenia co do zasady powielają dotychczasowe rozwiązania prawne w zakresie realizacji specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, które były zawarte w przepisach rozporządzenia MZ z 29 marca 2019 r. ws. specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Dodatkowe kwestie jakie wymagały uregulowania to:

1) wprowadzenie przepisu, który umożliwi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wydłużenie czasu trwania sesji egzaminacyjnej PES w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności zagrażającymi życiu lub zdrowiu osób biorących udział w PES;

2) ustalenie liczby punktów dodatkowych dla lekarzy ubiegających się o miejsca rezydenckie, przyznawanych za posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych i publikacje, o których mowa w art. 16c ust. 10 pkt 1 ustawy oraz uaktualnienie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego i wzoru wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego;

3) wdrożenie zmian wprowadzonych w art. 16 ustawy dotyczących możliwości ponownego ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim, które zostały wprowadzone art. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, poprzez odpowiednią zmianę regulaminu postępowania kwalifikacyjnego oraz wzoru wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego;

"Wprowadzone zmiany umożliwią przedłużenie sesji jesiennej PES, która w związku z utrudnieniami spowodowanymi epidemią może nie odbyć się w terminie przewidzianym rozporządzeniem zmienianym" - uzasadnia MZ. Jak wskazuje, ponadto wprowadzane zmiany są konieczne, aby w najbliższym postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego lekarze i lekarze dentyści mogli skorzystać z nowych zapisów przewidzianych w art. 16 ust. 10 pkt 1-3 oraz art. 16ea ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które zostały wprowadzone ustawą  z dnia 16 lipca 2020 r o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1291).

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz