WUM już z nowymi władzami

01 Września 2020, 16:01

Warszawski Uniwersytet Medyczny już pod nowymi sterami. Nowy Rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong w swoim programowym wystąpieniu podczas uroczystości przekazania obowiązków, przedstawił najważniejsze wyzwania stojące przed nowymi władzami Uczelni.

Przypomnijmy, że Senat WUM wyłonił nowego rektora WUM na kadencję 2020-2024 w kwietniu Zmiana rektora WUM. Teraz zaś nastąpiło przekazanie obowiązków przez dotychczasowego rektora prof. Mirosława Wielgosia.

Ponieważ epidemia COVID-19  znacząco zmieniła warunki życia, pracy i nauczania, Rektor zaznaczył potrzebę wypracowania nowych rozwiązań, zapewniających bezpieczeństwo i efektywność kształcenia.

Ambicją władz jest, aby absolwenci WUM byli najlepiej wykształconymi i najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku. Istotną kwestią, na którą wskazał Rektor jest poszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Uczelni. Konieczna jest do tego analiza finansowa po to, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty.

 

 

Będzie reorganizacja szpitali klinicznych

Według prof. Z. Gacionga, niezbędna jest reorganizacja szpitali klinicznych, przy zachowaniu naczelnej zasady: zapewnienia właściwych warunków leczenia i bezpieczeństwa pacjentów, ale również prowadzenia dydaktyki i badań naukowych.

Rektor Zbigniew Gaciong zapowiedział, że zwróci się do Senatu o przeprowadzenie nowelizacji statutu Uczelni, przy uwzględnieniu demokratycznych postulatów Rady Uczelni i całej społeczności akademickiej. Przedstawi również propozycje zapisów, które w wyraźny sposób zwiększą rolę Rad Wydziałowych, nadając im większe uprawnienia, m.in. w podejmowaniu decyzji dotyczących awansu naukowego i zawodowego.

Ponadto profesor Zbigniew Gaciong podkreślił, że największym atutem Uczelni są jej pracownicy, ich sukcesy na polu naukowym i dydaktycznym. Według niego, uproszczenie  struktury organizacyjnej pozwoli najlepiej wykorzystać wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Wskazywał też, że niezbędne jest też udoskonalenie systemu informatycznego, a w procesie edukacyjnym konieczne jest posługiwanie się nowoczesną bazą dydaktyczną i korzystanie z możliwości Centrum Symulacji Medycznych.

Dodał, że różnorodność poglądów jest siłą napędową Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz