Harmonogram Strategii Onkologicznej - jest projekt uchwały

01 Września 2020, 17:18 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia harmonogramu wdrażania Narodowej Strategii Onkologicznej na 2021 trafił do wykazu prac legislacyjnych.

Zgodnie z ustawą z 26 kwietnia 2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej, strategia jest realizowana w oparciu o harmonogram wdrażania Strategii, uwzględniający w szczególności koszty realizacji i źródła finansowania działań określonych w Strategii, obejmujący okres roku kalendarzowego.

Projekt harmonogramu wdrażania Strategii na kolejny rok kalendarzowy jest przedstawiany Radzie Ministrów corocznie, nie później niż do dnia 30 września i przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze uchwały.

Do wykazu prac legislacyjnych trafił więc projekt harmonogramu na 2021 r.

Jak wyjaśnia MZ, harmonogram na 2021 r. obejmuje zadania określone w Strategii, których realizacja rozpoczęła się w 2020 r. i jest nadal kontynuowana oraz zadania, które dopiero rozpoczną się w 2021 r.

 

Co nas czeka w 2021 r.?

Prowadzone będą m.in. prace nad nowelizacją standardów kształcenia na studiach dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w sposób gwarantujący zdobycie umiejętności związanych z profilaktyką onkologiczną i wczesnym wykrywaniem nowotworów złośliwych oraz opieką nad osobami w trakcie i po zakończonym leczeniu przeciwnowotworowym.

Ponadto w 2021 r. mają być prowadzone prace mające na celu wypracowanie zasad gromadzenia i analizy danych dotyczących skuteczności innowacyjnych terapii stosowanych w Polsce.

W 2021 r. rozpoczną się również prace nad uruchomieniem Narodowego Portalu Onkologicznego oraz umożliwieniem pacjentom i pracownikom medycznym uzyskania dostępu do informacji o sposobie, miejscu, skuteczności diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz oceny jakości leczenia w poszczególnych nowotworach u świadczeniodawców.

"W dalszym ciągu będą realizowane inwestycje infrastrukturalne oraz modernizacja istniejących podmiotów leczniczych, a także inwestycje w uzupełnienie i wymianę wyeksploatowanych wyrobów medycznych służących do diagnostyki i leczenia nowotworów" - wskazuje MZ.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz