Będą zmiany dotyczące noszenia maseczek. Jakie?

01 Września 2020, 17:29 maska ochronna maseczka maseczki covid koronawirus pandemia epidemia

Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnione będą dzieci do ukończenia 5., a nie jak obecnie 4. roku życia, a także uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole i innej placówce oświatowo-wychowawczej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej - taką zmianę przewiduje projekt zmiany rozporządzenia o nakazach i zakazach w związku z epidemią koronawirusa.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii trafił we wtorek do wykazu prac legislacyjnych.

Jak wyjaśnia MZ, oprócz zmian dotyczących zasad noszenia maseczek, projektowane rozporządzenie przewiduje zmiany "w zakresie dostosowania do zasad odbywania obowiązkowej kwarantanny przez osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz odstąpienia od  zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w celu wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2".

Ponadto projekt uwzględnia regulacje stanowiące, że warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej będzie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed wyznaczonym terminem przyjęcia.

"Ponadto przewiduje się, że zwolnione z obowiązku zakrywania ust i nosa będą dzieci do ukończenia 5. roku życia (obecnie do ukończenia 4. roku życia), a także uczniowie i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osoby zatrudnione w przedszkolu, szkole i innej placówce oświatowo-wychowawczej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej" - czytamy na stronach BIP KPRM.

Jako osoba odpowiedzialna za przygotowanie projektu widnieje nowy minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz