EBI: linia kredytowa na opiekę zdrowotną w Polsce

04 Września 2020, 16:41

Minister Finansów zawarł umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), dzięki czemu Polska uzyska linię kredytową do wysokości 650 mln EUR, na finansowanie walki z pandemią. Celem jest zabezpieczenie działań antykryzysowych, zwłaszcza w obszarach opieki zdrowotnej i ochrony ludności.

 

Kredyt na opiekę zdrowotną

Europejski Bank Inwestycyjny uruchomi dla Polski linię kredytową wysokości do 650 mln EUR. Pieniądze te będą mogły zostać wykorzystane do pokrycia sfinansowania inwestycji związanych z trwającą obecnie pandemią. W ramach linii kredytowej EBI oferuje pełne, a nie standardowe 50-procentowe, finansowanie kwalifikowalnych projektów. Finansowaniem EBI mają zostać objęte inwestycje realizowane w sektorach opieki zdrowotnej i ochrony ludności, czyli w obszarach, w których skutki pandemii są najbardziej odczuwalne.

W przypadku opieki zdrowotnej projekty mogą obejmować zakup i dostawę aparatury medycznej i niemedycznej, przekształcanie placówek i usług opieki zdrowotnej, dostawę i produkcję leków oraz dofinansowanie prac badawczych. Programy w obszarze ochrony ludności mogą z kolei dotyczyć m.in. zapewnienia infrastruktury i urządzeń (między innymi na potrzeby kampanii informacyjnych i edukacyjnych), zakupu środków higieny i środków dezynfekujących, prowadzania badań (w tym badań przesiewowych) czy zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

EBI i Ministerstwo Finansów uzgodniły również, że Bank będzie mógł finansować wydatki kwalifikowalne w całości, a nie tylko do wysokości 50% kosztów projektu (co jest standardem w przypadku większości przedsięwzięć zatwierdzanych przez Bank).

Skąd pieniądze?

Wsparcie to jest możliwe dzięki zmianie przeznaczenia ostatniej transzy kredytu na rzecz programów strukturalnych o wartości 1,35 mld EUR, przewidzianego dla Polski w latach 2014–2020. Kredyty te wchodzą w zakres instrumentów finansowych EBI, które stanowią uzupełnienie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przydzielanych państwom UE w budżecie unijnym. W następstwie kryzysu związanego z COVID-19 polski rząd i EBI uzgodniły, że niewykorzystane środki z dotychczasowych kredytów na rzecz programów strukturalnych zostaną przeznaczone na dofinansowanie działań podejmowanych przez Polskę w odpowiedzi na pandemię.

- Uzgodnione dziś z Ministerstwem Finansów wsparcie finansowe oferowane przez Europejski Bank Inwestycyjny pozwoli Polsce skuteczniej walczyć z pandemią i więcej inwestować w podnoszenie poziomu gotowości, tak w obszarze opieki zdrowotnej, jak i ochrony ludności – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, Wiceprezes EBI nadzorująca działalność operacyjną w Polsce. - Wspomaganie krajów w zwiększaniu odporności na skutki pandemii wpisuje się w naszą misję wspierania zrównoważonego rozwoju i spójności regionów w Europie. W jedności siła - dopóki koronawirus jest obecny w naszych społeczeństwach, musimy konsolidować pakiety pomocowe, uzupełniając środki krajowe finansowaniem europejskim. - dodała.
    
- Europejski Bank Inwestycyjny wspiera działania Rządu od wielu lat - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński. Linia kredytowa jest dobrym przykładem współpracy w obszarze, który jest obecnie priorytetowy dla nas wszystkich. 

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Bank zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki unijnej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz