Specjalny zespół -"sztab kryzysowy" w MZ. Czym się zajmie?

04 Września 2020, 16:12

Minister zdrowia powołał w piątek w resorcie Zespół do spraw działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak czytamy w zarządzeniu, zespół zwany "Sztabem Kryzysowym” jest organem pomocniczym ministra zdrowia.

Zadaniem Sztabu Kryzysowego jest:

1) analizowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2;

2) analizowanie sytuacji epidemiologicznej w innych krajach i jej wpływu na sytuację epidemiologiczną w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ustalanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, w tym w zakresie:

a) organizacji systemu ochrony zdrowia w związku z przeciwdziałaniem epidemii,

b) wykorzystania narzędzi teleinformatycznych niezbędnych do przeciwdziałania epidemii,

c) procesów opieki nad osobą zagrożoną zakażeniem lub zakażoną COVID-19,

d) modyfikacji wprowadzonych ograniczeń i zakazów,

e) wprowadzenia wytycznych postępowania dla podmiotów i społeczeństwa,

f) strategii testowania,

g) zabezpieczenia podmiotów w środki ochrony indywidualnej, płyny do dezynfekcji i środki biobójcze;

4) identyfikowanie zagrożeń mogących wystąpić w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczna;

5) ustalanie sposobu wykorzystania rozwiązań wynikających ze strategii opracowanej przez Zespół do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19, 

Kto w zespole?

W skład Sztabu Kryzysowego wchodzą: Przewodniczący – Minister Zdrowia; Zastępca Przewodniczącego – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności w Ministerstwie Zdrowia, a także członkowie: Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, zastępcy Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych,  Sekretarze Stanu i Podsekretarze Stanu w Ministerstwa Zdrowia,  Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia, Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia, a także przedstawiciele różnych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia.

Posiedzenia Sztabu Kryzysowego mają odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

Źródło: MZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz