Tydzień w pigułce

07 Września 2020, 10:15 kalendarz

10 i 11 września - 15. posiedzenie Senatu RP X kadencji 

W porządku obrad:

  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
  • Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii koronawirusa jak również przedstawienie strategii działań w ochronie zdrowia w okresie jesienno-zimowym

Posiedzenie komisji senackich:

  • 09.09 11:30 Komisja Zdrowia - dostępność świadczeń zdrowotnych i prawa pacjenta w czasie epidemii COVID-19

Sejm

  • 08.09 10:00 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.
  • 10.09 11:00 - Parlamentarny Zespół ds. Chorób Rzadkich - Aktualne wyzwania opieki nad chorymi na mukowiscydozę w Polsce.
  • 10.09 12:00 - Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów - Niepełnosprawni wśród niepełnosprawnych-sytuacja chorych na dystrofię mięśniowe Duchenne`a i ich rodzin w Polsce. Światowy Dzień Świadomości Dystrofii Mięśniowej Duchenne`a.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz