GUS: wypadki przy pracy w I półroczu 2020 r. - Ile ich było?

10 Września 2020, 12:38 pracownik

W I półroczu 2020 r. zgłoszono o blisko 30 proc. mniej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy niż w analogicznym okresie 2019 r. Czy to efekt lockdownu z powodu koronawirusa? A jak wyglądają dane dotyczące wypadków przy pracy w opiece zdrowotnej?

Według danych GUS opublikowanych w czwartek, w I półroczu 2020 r. zgłoszono 24 040 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 29,9 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r.

Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 2,54 do 1,77.

Osoby poszkodowane w wypadkach śmiertelnych stanowiły 0,2 proc. wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I półroczu 2019 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 14,2 proc.) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 30,0 proc.).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim (2,11) i opolskim (2,10), a najniższy w województwach: mazowieckim (1,11), małopolskim (1,21) i podkarpackim (1,28).

Opieka zdrowotna z wysokim wskaźnikiem wypadkowości

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (5,34), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (4,52) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,10). Natomiast najniższe wskaźniki odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (0,30) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,38).

W sumie w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej w pierwszym półroczu tego roku zgłoszono 2795 wypadków; żadnego śmiertelnego, 3 ciężkie i pozostałe z innym skutkiem.

Źródło: GUS

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz