Czym zajmie się Rada Przejrzystości na najbliższym posiedzeniu?

10 Września 2020, 12:42 AOTMiT

Na najbliższym posiedzeniu Rada Przejrzystości zajmie się m.in. wydaniem opinii w sprawie leków na czerniaka oraz cukrzycę typu 2.

Porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 14.09.2020 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leków:

 • Opdivo (niwolumab) + Yervoy (ipilimumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43)”;
 • Quinsair (levofloxacinum) w ramach programu lekowego: „Leczenie lewofloksacyną przewlekłych zakażeń płuc spowodowanych Pseudomonas aeruginosa u świadczeniobiorców z mukowiscydozą (ICD-10 E 84)”;
 • Forxiga (dapagliflozinum) we wskazaniu: cukrzyca typu 2, u pacjentów stosujących co najmniej jeden lek przeciwcukrzycowy, z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą oraz z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:
  - potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub
  - uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub
  - obecność 3 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥ 60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu, otyłość.

Rada zajmie się też przygotowaniem opinii w sprawie zasadności stosowania octanu glatirameru oraz interferonu beta w populacji poniżej 12 roku życia w ramach programu lekowego B.29 „Leczenie stwardnienia rozsianego”.

Przygotuje też opinię w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

 • Nexavar (sorafenib)we wskazaniu: rak wątrobowokomórkowy (ICD-10: C22);
 • Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry (ICD-10: C44.7);
 • Abraxane (nab-paklitaksel) we wskazaniu: gruczolakorak przewodowy trzustki (ICD-10: C25);
 • Opdivo (nivolumab) + Yervoy (ipilimumab)we wskazaniu: zaawansowany rak nerkowokomórkowy (ICD-10: C64) w ramach I linii leczenia.

Ponadto Rada przygotuje opinię o projektach programów polityki zdrowotnej jednostek samorządu terytorialnego:

 • „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” (woj. mazowieckie),
 • „Samorządowy program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Rzepin na lata 2020-2025”,
 • „Program polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII-VIII z województwa mazowieckiego”.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz