Wciąż nie ma planu finansowego NFZ na 2021 r.

22 Września 2020, 10:43 pieniądze

Każdego roku w połowie sierpnia był już zatwierdzony plan finansowy NFZ na kolejny rok. Ponadto, trafiał on do zaopiniowania sejmowych komisji zdrowia oraz finansów publicznych, a więc także do opinii publicznej. W tym roku mamy już połowę września, a plan nadal nie jest zatwierdzony. Ma być uzupełniony o dane makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej. P.o. prezesa NFZ Filip Nowak zapowiedział, że plan będzie opublikowany jeszcze w tym tygodniu.

Biuro prasowe MZ na pytanie o to, na jakim etapie jest plan, informowało Politykę Zdrowotną kilka dni temu, że Fundusz przekazał go „do zatwierdzenia przez Ministra Zdrowia i Ministra Finansów w porozumieniu”.

Jak podało Biuro, według Ministra Zdrowia, przedstawiony plan wymaga jednak uwzględnienia zmian przepisów oraz aktualnych danych makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej.

„Minister Zdrowia 10 sierpnia br., biorąc pod uwagę przepisy art.39 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, zgodnie z którą przepis art. 118 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do planu finansowego NFZ zatwierdzonego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy oraz trwające prace nad projektem ustawy budżetowej na rok 2021, wskazał, że przedstawiony przez Prezesa NFZ ww. plan finansowy NFZ na rok 2021, wymaga uwzględnienia ww. zmian przepisów oraz aktualnych danych makroekonomicznych przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej, w związku z tym zatwierdzenie planu finansowego NFZ na rok 2021 możliwe będzie po uwzględnieniu przepisów ww. ustawy oraz ww. danych” – wskazał MZ.

Plan poznamy w tym tygodniu?

P.o. prezesa NFZ F. Nowak w poniedziałek pytany przez Politykę Zdrowotną o to, kiedy zostanie opublikowany plan NFZ, powiedział dziennikarzom, że będzie to jeszcze w tym tygodniu. 

Przypomnijmy, że projekt planu przygotowywał poprzedni prezes NFZ, czyli Adam Niedzielski, który obecnie (od 26 sierpnia br.) jest ministrem zdrowia.

10 sierpnia br. funkcję ministra pełnił jeszcze Łukasz Szumowski, który wskazał, że plan wymaga uzupełnienia.

Warto też przypomnieć, że w związku z epidemią koronawirusa zmieniono przepisy i projekt nie musiał mieć opinii Rady NFZ, ani sejmowych komisji. W poprzednich latach taką opinię musiał uzyskać do 1 lipca. 
MZ zapewnia, że zatwierdzony plan finansowy NFZ zostanie zamieszczony na stronie internetowej NFZ i MZ. 
 
Komu potrzebny plan? 
 
Na plan finansowy czekają m.in. Rada NFZ, ale także przedstawiciele placówek medycznych planując swoje działania i inwestycje. 
 
- Analiza bieżącej sytuacji i ocena planów w obszarze systemu ochrony zdrowia na najbliższy rok wiąże się również ze świadomością tej projekcji finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia na 2021 r. Plan finansowy jest nam jeszcze nieznany, nie został nam przedstawiony. Zapewne jego wstępna wersja będzie korygowana wraz ze zmianą ustawy budżetowej. Niecierpliwie czekamy na publikację tego planu na 2021 r. - powiedziała w rozmowie z Polityką Zdrowotną Małgorzata Gałązka-Sobotka z Rady NFZ.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz