Zdrowie w UE. Co nowego?

14 Września 2020, 11:40 europa komisja europejska parlament

Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych wydarzeń zdrowotnych, które miały miejsce w ostatnich dniach na poziomie Unii Europejskiej. Jakimi tematami zajmowały się kluczowe agendy UE?

  • Przygotowania Europejskiego Cancer Plan w decydującej fazie

Przyjęcie Europejskiego Cancer Planu (ang. Europe’s Beating Cancer Plan) ma nastąpić zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ostatnim kwartale bieżącego roku – najprawdopodobniej już w listopadzie. Konsultacje z zainteresowanymi stronami mają trwać do połowy września. Wewnętrzne procesy decyzyjne Komisji mają trwać od października do listopada.

4 września miało też miejsce ostatnie spotkanie naukowej grupy doradczej dla Europejskiego Cancer Planu – Cancer Mission Board, która 22 września opublikuje finalny raport dotyczący cancer planu. Oprócz tego, w Parlamencie Europejskim, we wrześniu swoje działanie rozpocznie także Specjalna Komisja ds. Walki z Rakiem.

  • Coraz bliżej szczepionki na koronawirusa?

9 września Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z konsorcjum BioNTech-Pfizer na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. BioNTech-Pfizer to szósty podmiot, z którym Komisja zakończyła negocjacje, po Sanofi-GSK (31 lipca), Johnson & Johnson (13 sierpnia), CureVac (18 sierpnia) oraz Moderna (24 sierpnia). Pierwsza umowa, podpisana z AstraZeneca, weszła w życie 27 sierpnia br.

  • Komisja Europejska proponuje większą jasność w ustalaniu środków ograniczających swobodę przemieszczania się w UE w związku z pandemią koronawirusa

4 września KE przyjęła  wniosek dotyczący zalecenia Rady mówiący o poprawie koordynacji wszelkich środków podejmowanych przez państwa członkowskie ograniczających swobodę przemieszczania w UE w związku z pandemią koronawirusa. We wniosku Komisji określono cztery kluczowe obszary, w których państwa członkowskie powinny ściślej współpracować: wspólne kryteria i progi dla państw członkowskich przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu ograniczeń podróży; określenie wspólnych kryteriów wykorzystujących uzgodniony kod kolorystyczny; wspólne ramy dla środków stosowanych wobec podróżujących z obszarów wysokiego ryzyka; jasne i terminowe informowanie opinii publicznej o wszelkich ograniczeniach.

  • Zanieczyszczenie środowiska przyczynia się aż do 13 proc. zgonów – raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Jak czytamy na stronie Komisji Europejskiej - zanieczyszczenie powietrza, hałas, skutki zmian klimatu, takie jak fale upałów i narażenie na groźne chemikalia prowadzą do złego stanu zdrowia mieszkańców Europy. Według informacji opublikowanych 9 września przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) zła jakość środowiska przyczynia się do 13 proc. zgonów. Tym samym, po raz kolejny w tym roku, zanieczyszczenie środowiska zostaje wymienione jako jeden z najbardziej istotnych czynników, który negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Wcześniej, podobne wnioski zostały opublikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (International Agency for Research on Cancer) w World Cancer Report na początku tego roku (więcej informacji na temat raportu IARC tutaj, raport EEA dostępny tutaj).

  • KE opublikowała wykaz surowców krytycznych

3 września KE przedstawiła  plan działania dotyczący surowców krytycznych, wykaz surowców krytycznych na 2020 r. oraz prognozę dotyczącą tych surowców w odniesieniu do strategicznych technologii i sektorów w perspektywie lat 2030 i 2050. Część surowców wymienionych w wykazie surowców krytycznych na 2020 r. zostało zaklasyfikowanych jako istotne dla ekosystemu „zdrowie” (Aneks 2, wykaz surowców krytycznych na 2020 r.). W planie działania zostały poddane analizie obecne i przyszłe wyzwania, a także zaproponowano kroki mające na celu zmniejszenie zależności Europy od państw trzecich, dywersyfikację dostaw ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz zwiększenie efektywności gospodarki.

Źródło: Komisja Europejska

dr Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz