Ustawa o zawodzie farmaceuty: długie obrady podkomisji

15 Września 2020, 12:24

W poniedziałek po raz trzeci odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Posłowie obradowali sześć godzin i przeprocedowali znaczną większość z 91 artykułów. Rozpatrzyli kilkadziesiąt poprawek.

W sumie podkomisja przeprocedowała w poniedziałek 82 artykuły. Aby przygotować sprawozdanie dla komisji zdrowia, niezbędne będzie kolejne spotkanie i omówienie pozostałych 9 artykułów projektu.

W trakcie posiedzenia rozpatrzono kilkadziesiąt poprawek do projektu i przyjęto m.in. wszystkie zgłoszone przez przewodniczącego podkomisji, posła Pawła Rychlika (PiS). Zgłosił on propozycje zmian dostosowujących zapisy ustawy do sytuacji epidemii w zakresie m.in. terminów szkoleń czy egzaminów specjalizacyjnych. Odrzucone zostały zaś poprawki zgłoszone przez posłów opozycji. 

Ponadto jedna z poprawek P.Rychlika dotyczyła nadzoru farmaceuty i doprecyzowania, że sprawuje ona nadzór nad studentem podczas odbywania praktyki zawodowej oraz technikiem farmaceutycznym w kwestii czynności wykonywanych przez niego poza zakresem jego uprawnień. Propozycja uzyskała też poparcie Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zakaz reklamowania rozszerzony o suplementy? 

Dyskusję wywołały zapisy dotyczące reklamy i zapisów art. 29, który przewiduje, że "farmaceuta nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej, ani w niej uczestniczyć”. W myśl poprawki zaproponowanej przez posłankę Marcelinę Zawiszę (Lewica) zakaz miałby objąć także reklamę suplementów diety.

Wątpliwości w zakresie art. 29 zgłosiła też przedstawicielka PASMI – Stowarzyszenia Producentów Leków Bez Recepty wskazując, że zapis jest nieprecyzyjny, co może skutkować różną interpretacją i np. karaniem farmaceutów również za rekomendowanie pacjentowi w aptece konkretnych preparatów. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski uspokajał, że zapis dotyczy wyłącznie reklamy skierowanej do wiadomości publicznej. Jednocześnie minister zapowiedział, że resort pochyli się nad propozycją rozszerzenia zakazu udziału farmaceutów w reklamach suplementów diety.

Uwagi do projektu zgłosiło także biuro legislacyjne Sejmu, a dotyczyły m.in. nieprecyzyjnych pojęć, nieprawidłowych odniesień, ale też błędów legislacyjnych. Przedstawiciele MZ mają spotkać się z przedstawicielami biura, aby omówić te zastrzeżenia.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz