Projekt ws. ewidencji zasobów w placówkach - do konsultacji

15 Września 2020, 14:43 e-zdrowie informatyzacja

Projekt rozporządzenia określający zakres informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ), czyli informacji o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej jakie posiadają placówki ochrony zdrowia - trafił we wtorek do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu informacji gromadzonych w Systemie Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia oraz sposobu i terminów przekazywania tych informacji.

Projekt wskazuje zakres informacji gromadzonych w SEZOZ, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanym dalej „SEZOZ”, o wyrobach medycznych i środkach ochrony osobistej posiadanych przez usługodawców, mając na uwadze zakres świadczeń udzielanych przez usługodawców oraz potrzebę zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, w szczególności w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanie epidemii. W projekcie określono też sposób i terminy przekazywania informacji do SEZOZ.

W ramach informacji przekazywanych do SEZOZ będą przekazywane dane dotyczące miejsca, w którym znajduje się wyrób medyczny lub środek ochrony osobistej w danej placówce medycznej oraz dane dotyczące wyrobu medycznego lub środka ochrony osobistej. 

W projektowanym rozporządzeniu zaproponowano terminy na przekazywanie informacji do SEZOZ. "Zostały one określone tak, by zapewnić jak najpełniejszą wiedzę o posiadanych przez usługodawców wyrobach medycznych oraz środkach ochrony osobistej" - podkreśla MZ.

Przekazywanie danych do SEZOZ będzie możliwe tylko w postaci elektronicznej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz