Prace nad zmianami w systemie IOWISZ- do podkomisji

15 Września 2020, 14:19 pieniądze

Sejmowa Komisja Zdrowia po pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy ws. IOWISZ, czyli systemu oceny celowości inwestycji w ochronie zdrowia, skierowała projekt do dalszych prac w podkomisji. 

Przypomnijmy, że system IOWISZ to kilkadziesiąt pytań służących ocenie celowości i sensowności inwestycji w zakresie ochrony zdrowia. 

- Nasze doświadczenia z funkcjonowania IOWISZ, pokazały, że nie uchronił on nas w każdym stopniu od pewnych inwestycji nadmiarowych. Przez IOWISZ nie przechodziły inwestycje prywatne. Wówczas gdy powstał budynek przystosowany do realizowania konkretnych świadczeń, wywierano naciski na NFZ, by ten, zakontraktował dany podmiot, niezależnie od tego czy na danym terenie (lokalnie czy regionalnie) był problem z ich dostępnością i trzeba inwestycję w takim celu wykorzystać - argumentował potrzebę zmian w systemie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Przypomniał, że w myśl projektu, w przypadku braku pozytywnej Oceny Celowości Inwestycji, nie będzie możliwe zawarcie umowy o udzielanie świadczeń z NFZ przed upływem 5 lat od zakończenia inwestycji. Każdy nowo utworzony podmiot leczniczy lub nowa jednostka lub komórka organizacyjna zakładu leczniczego, biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń, będzie musiał przedłożyć OCI w ramach tego postępowania.

Zmieniony został także limit wydatków, który dla którego będą wydawane oceny inwestycji - od 2 mln zł.

 - Często świadczeniodawcy wymieniający sprzęt na nowszy musieli przejść przez ocenę celowości. Często to inwestycje, które nie wpływają na zakres kontraktowania, a często nawet nie dotyczą sektora medycznego czy klinicznego - uzasadniał wiceminister.

Z kolei dla oceny wniosków inwestycji strategicznych, o wartości przewyższającej 50 mln zł, celowość inwestycji zaopiniuje specjalnie powołana komisja, w składzie:: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; ministra właściwego do spraw finansów publicznych; ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; ministra właściwego do spraw zdrowia; Prezesa Funduszu . Członkom komisji nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za udział w posiedzeniach

- W latach 2018-2019 mieliśmy 25 tego typu wniosków (o wartości przekraczających 50 mln zł) Wprowadzenie Komisji dla tych wniosków pozwoli odnieść się nie tylko do potrzeb zdrowotnych, ale także pozwoli spojrzeć z perspektywy inwestycji jako bodźca rozwoju gospodarki - argumentował Sławomir Gadomski.

Dalsze prace nad ustawą skierowane zostały do podkomisji.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz