Środa w pigułce. Zdrowie w Sejmie

16 Września 2020, 10:02 kalendarz

Dziś w Sejmie posłowie zajmą się m.in. kwestią zwolnienia z odpowiedzialności urzędników, którzy działają w celu przeciwdziałania COVID-19 i naruszają obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy. Ponadto Komisja Zdrowia zapozna się i zaopiniuje sprawozdanie finansowe NFZ za 2019 r.

Zaplanowane posiedzenia Komisji w dniu 16.09

10:30 Komisja Zdrowia

„Informacja kierownictwa Ministerstwa Zdrowia na temat działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w związku z prognozowanym nadejściem tzw. drugiej fali zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.”

11:30 Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 

Wybór przewodniczących podkomisji

14:00 Komisja Zdrowia

  • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu przygotowań na drugą falę zakażeń wirusem SARS-CoV-2”.
  • Zaopiniowanie Rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
  • Rozpatrzenie Rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019
  • Rozpatrzenie Łącznego sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019 

Posiedzenie plenarne Sejmu. Plan posiedzenia może obejmować:

  • Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020.
  • Drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym.
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz