Fundusz Medyczny: dyskusja w komisji o poziomie finansowania

16 Września 2020, 9:22 pieniądze

Wieczorne posiedzenie sejmowej komisji zdrowia we wtorek zdominowała dyskusja o poziomie finansowania Funduszu Medycznego. Czy 4 mld zł rocznie to powinien być poziom maksymalny, czy minimalny? Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem podkomisji  i zakończyła pierwsze czytanie projektu. 

Kwestie finansowania, m.in. kosztów obsługi Funduszu, były we wtorek również tematem dyskusji podczas posiedzenia podkomisji, która zajmowała się projektem, o czym pisaliśmy tutaj Nawet 40 mln zł może kosztować obsługa Funduszu Medycznego

Poprawka o minimalnym poziomie finansowania

Podczas posiedzenia komisji zdrowia posłanka Paulina Hennig-Kloska (KO) wniosła poprawkę, aby w ustawie określić 4 mld zł jako minimalną, a nie maksymalną kwotę corocznego budżetu Funduszu Medycznego. Jak uzasadniała, zapis o przeznaczeniu w roku maksymalnie do 4 mld zł na Fundusz Medyczny "daje możliwość dania 100 tysięcy złotych na działalność tego funduszu, zaś słowo "minimalne" sprawi, że na ten cel będzie musiała być wygospodarowana z budżetu państwa przynajmniej kwota 4 mld zł".

Według niej, kwota 4 mld zł rocznie to absolutne minimum, które powinno zasilać ten funduszu, aby zapewnić różnym podmiotom rzeczywisty dostęp do środków finansowych na cele przewidziane w ustawie.

Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha mówił z kolei, że kwoty wydatkowane na cele przewidziane przez Fundusz Medyczny będą co roku określane w ustawie budżetowej i to ona determinuje wielkość tej kwoty.  Wskazywał ponadto, że art. 39 ustawy o Funduszu Medycznym, określający poziom finansowania, odnosi się do art. 50 ustawy o finansach, zaś ta wyraźnie stanowi o maksymalnym limicie wydatków.

- Ten limit jest ujmowany jako maksymalny. Takie jest założenie, żeby przy oszczędnym gospodarowaniu przewidywać jakie kwoty w przypadku danego funduszu maksymalnie będą wydatkowane w danym roku. Zatem to sformułowanie w ustawie przewiduje, że w  wypadku funduszu nie będzie to więcej niż 4 miliardy zł, a jaka to będzie dokładnie kwota wyniknie z ustawy budżetowej - przekonywał.

Pieniędzy na leczenie nie przybędzie?

Posłanka Katarzyna Lubnauer (KO) przekonywała jednak, że poprawka o minimalnym poziomie 4 mld zł jest po to, "aby fundusz nie był fasadowy, bo w nowelizacji budżetu państwa nie ma środków zapewnionych na ten fundusz".

Odnosząc się do tych argumentów przewodniczący Komisji Zdrowia poseł Tomasz Latos (PiS) wyjaśniał, że "nie może być ujęte w budżecie coś, czego nie ma jeszcze w porządku prawnym" i dopóki ustawa nie jest przyjęta, nie można w projekcie budżetu ująć jej finansowania.

K.Lubnauer wyrażała ponadto obawy, że ustawa to "przepis na to jak z jednej kieszeni przekładać pieniądze do drugiej kieszeni". Jak mówiła, pieniędzy na leczenie nie przybędzie, bo to będą środki z puli Ministerstwa Zdrowia, które i tak byłyby wydatkowane na ochronę zdrowia, a zostaną po prostu nazwane Funduszem Medycznym.

Jednak T. Latos wskazywał, że to świadczenia medyczne są finansowane z NFZ, a nie z budżetu resortu zdrowia. - To są dwie różne rzeczy. Pojawi się dodatkowy, inny fundusz dysponujący innymi środkami niż te, które ma Ministerstwo Zdrowia na inwestycje, sprzęt - mówił przewodniczący komisji.

Także minister P. Mucha zapewnił, że w ustawie o Funduszu Medycznym nie ma odniesienia do "jakiegokolwiek ograniczenia zakresu wydatków, który jest w ustawie budżetowej przewidziany i którego dysponentem jest minister zdrowia". - Żadne z zadań Ministerstwa Zdrowia nie jest ograniczane, więc oczywiście mówimy o dodatkowych środkach i nowej instytucji prawnej, jaką jest ten fundusz celowy - argumentował.

Z kolei poseł Rajmund Miller (KO) przypomniał, że z wystąpień prezydenta Andrzeja Dudy wynikało, że "nie będzie mniej niż 4 mld zł rocznie i tak to społeczeństwu zostało przekazane". Zapowiedział, że posłowie opozycji za rok, dwa lata sprawdzą jakie dodatkowe pieniądze z budżetu państwa zostaną przekazane na Fundusz Medyczny i w jaki sposób zostały one wykorzystane.

Poprawka o minimalnym poziomie finansowania została ostatecznie odrzucona przez komisję zdrowia. Z kolei projekt w całości został przyjęty i trafi do drugiego czytania w Sejmie.

Fundusz Medyczny ma być funduszem celowym w dyspozycji ministra zdrowia. W ramach Funduszu zostaną wyodrębnione cztery subfundusze: infrastruktury strategicznej, modernizacji podmiotów leczniczych, rozwoju profilaktyki i terapeutyczno-innowacyny. Ustawa przewiduje, że fundusz będzie powołany na 10 lat, z corocznym budżetem do 4 mld zł.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz