W.Kraska "zdziwiony" odwieszeniem protestu przez ratowników

17 Września 2020, 15:56

- Jestem trochę zdziwiony tym protestem, ponieważ 3 września br. odbyliśmy spotkanie w ministerstwie zdrowia ze związkami i Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych w Polsce. Byli także przedstawiciele związku pracodawców - mówił w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska odnosząc się do pytania o odwieszenie przez Komitet protestu.

O odwieszeniu protestu pisaliśmy tutaj Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych odwiesza protest Ratownicy jako powód wskazują niewypełnienie postulatów z porozumienia zawartego z MZ w ubiegłym roku.

Jak wyjaśnił W. Kraska podczas czwartkowego briefingu w MZ, na spotkaniu ze środowiskiem ratowników 3 września, rozmawiano "o wielu kwestiach, właśnie o wypełnieniu tego porozumienia, które zawarliśmy w ubiegłym roku".

- Ja tylko przypomnę, że po raz pierwszy od 9 lat w roku 2020 dodatkowo na ratownictwo medyczne skierowaliśmy 245 mln zł. Pierwszy raz był taki wzrost świadczeń na ratownictwo medyczne. Ratownicy osiągnęli dodatek do swoich pensji w wysokości 1,6 tys. zł, tak jak mają to inne zawody medyczne - wyliczał.

Prace nad ustawami trwają

- Pracujemy w tej chwili nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego, o samorządzie zawodowym ratowników medycznych. Te prace niestety są wydłużone ze względu na pandemię (...). To wszystko na spotkaniu przedstawiłem ratownikom medycznym  - podkreślił W. Kraska.

Jak mówił, do dwóch projektów ustaw, czyli o zawodzie ratownika medycznego oraz nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym wpłynęło kilkaset uwag, które są obecnie analizowane. - Umówiliśmy się na kolejne spotkanie z ratownikami na początku października - przypomniał.

- Dlatego nie rozumiem, dlaczego został odwieszony ten protest, bo żadnej logicznej przyczyny nie potrafię powiedzieć. Chcemy na tym spotkaniu pokazać już zarysy tych dwóch ustaw - przekonywał wiceszef resortu zdrowia.

Czego chcą ratownicy?

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych po tym jak w środę poinformował o odwieszeniu protestu, w czwartek rano opublikował swoje postulaty kierowane do rządu oraz Ministerstwa Zdrowia. Jak wskazują ratownicy są to: 

 1. „Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – obiecana przez ministra Szumowskiego – niezrealizowana

  - 3 osobowe ZRM w pełni medyczne

  - ZRM poza szpitalnictwem jako jednolita, niezależna struktura

  - etatyzacja jako podstawowa forma zatrudnienia ratownika medycznego z opcją wyboru dodatkowych form: umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie

 2. Ustawa o samorządzie i zawodzie ratownika medycznego – obiecana przez ministra Szumowskiego – niezrealizowana

  - ścieżka kariery zawodowej (studia pomostowe i wyższe)

  - stopniowanie ratowników

  - urlop szkoleniowy 6 dni (corocznie)

  - emerytura po 25 latach pracy w SPRM/SPRM

 3. Chaos informacyjny w zakresie przejścia DM pod UW:

  - pracownicy nie otrzymują żadnych konkretnych informacji poza plotkami oraz domysłami

  - rozważenie pozostania w strukturach dysponentów/ przedłużenie przejścia pod UW do 2023-27

 4. Jasno sprecyzowane zasady rekompensaty co najmniej 100 proc. uśrednionego wynagrodzenia dla ratowników przebywających na kwarantannie z powodu zakażenia COVID w pracy, urlop wytchnieniowy bez względu na formę zatrudnienia

 5. Ustawa o ustaleniu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia

  - ujednolocenie zasad wynagradzania ratowników medycznych – wprowadzenie do tabeli współczynników UoWM – obietnica ministra Szumowskiego poprzez RDS – aktualnie chcemy współczynnik 2,00 z opcją negocjacji

 6. Jasno określone zasady włączenia dodatku MZ do podstawy wynagrodzenia

 7. Opt-out jako forma dodatkowego zatrudnienia na zasadach z ustawy o działalności leczniczej

 8. ZRM jako działalności leczniczej w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne wraz z pochodnymi wynikającymi z pracy w nocy i dni świąteczne.

Ppostulaty mają dotyczyć wszystkich ratowników medycznych bez względu na formę zatrudnienia oraz na miejsce pracy.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz