Psychiatria dzieci: będą łagodniejsze wymogi dla placówek

17 Września 2020, 17:24 dziecko terapia psycholog

Złagodzenie warunków koniecznych do realizacji świadczeń z obszaru opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży - przewiduje znowelizowane rozporządzenie, które zostało skierowane do publikacji. Ma to uprościć organizację udzielania świadczeń.

Jak wskazano w uzasadnieniu, rozporządzenie jest niezbędną korektą, ponieważ pierwsze miesiące wdrażania nowego modelu opieki w psychiatrii dziecięcej obnażyły problemy wynikające ze zbyt rygorystycznych wymogów formalnych założonych dla ośrodków udzielających świadczeń.

Według MZ, obniżenie wymagań wobec świadczeniodawców pozwoli na zwiększenie ich liczby.

Rozporządzenie przewiduje m.in. obniżenia wymogów w zakresie kompetencji personelu, wymagań formalnych, jakie muszą spełniać świadczeniodawcy, oraz uproszczenie wymagań dotyczących organizacji udzielania świadczeń.

Nowela rozporządzenia wprowadza też nowy obowiązek dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia wyników diagnozy psychologicznej.

Opieka także dla  pełnoletnich kontynuujących naukę

Ponadto ujednolicono określenie grupy wiekowej, dzięki czemu osoby pełnoletnie, ale kształcące się w szkołach ponadpodstawowych będą mogły korzystać ze świadczeń do zakończenia swojej edukacji.

Źródło: RCL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz