Sejm uchwalił ustawę o Funduszu Medycznym

18 Września 2020, 8:55 sejm

Ustawa o Funduszu Medycznym została w czwartek wieczorem uchwalona przez Sejm. Ustawa przewiduje przeznaczenie dodatkowych pieniędzy - do 4 mld zł rocznie - na ochronę zdrowia, m.in. na profilaktykę, wykrywanie i leczenie chorób nowotworowych i rzadkich.

W czwartek w wieczornym głosowaniu za przyjęciem ustawy opowiedziało się 440 posłów, przeciw było 12, a 2 się wstrzymało.

Ponadto odrzucono wniosek mniejszości, złożony przez Paulinę Henning-Kloskę (KO), aby w ustawie zapisać, że limit wydatków na fundusz będzie wynosił co najmniej 2 mld zł w tym roku i 4 mld zł w kolejnych latach.

Obecne zapisy przewidują, że limit wydatków na fundusz wyniesie nie więcej niż odpowiednio 2 i 4 mld zł.

Większości głosów nie uzyskała też poprawka KO, przewidująca zmniejszenie kosztów obsługi funduszu i zadań finansowanych z funduszu. Zarówno limit wydatków funduszu, jak i wysokość kosztów obsługi były wcześniej dyskutowane na posiedzeniach sejmowej komisji zdrowia oraz podkomisji.Komisja Zdrowia przeciw zmianom w budżecie Funduszu MedycznegoFundusz Medyczny: dyskusja w komisji o poziomie finansowaniaNawet 40 mln zł może kosztować obsługa Funduszu Medycznego 

Jaki cel funduszu?

Przypomnijmy, że powołanie Funduszu Medycznego zapowiedział w marcu prezydent Andrzej Duda, a w czerwcu złożył w Sejmie projekt ustawy.

Celem funduszu jest wsparcie działań, które mają poprawić zdrowie i jakość życia Polaków poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz profilaktyki, wczesnego wykrywania i diagnostyki oraz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych i chorób rzadkich.

Z funduszu mają być dofinansowywane przebudowa, modernizacja lub doposażenie strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, szpitali, zwiększanie skuteczności programów profilaktycznych oraz finansowane innowacyjne terapie lekowe, a także świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom poza granicami kraju.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz