Żyć lepiej i dłużej dzięki kardiologii

18 Września 2020, 12:24 lekarz kardiolog serce zawał

„Żyć lepiej i dłużej dzięki kardiologii” - to hasło tegorocznego XXIV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. PTK, wśród głównych wyzwań wskazuje m.in. poprawę funkcjonowania programu Koordynowanej Opieki dla Pacjentów po Zawale Serca, wprowadzenie programu Koordynowanej Opieki dla Pacjentów z Niewydolnością Serca (KONS) czy wprowadzeniem Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.

Główne zadania jakie stoją przed Polskim Towarzystwem Kardiologicznym to dalsze prace nad poprawą funkcjonowania programu Koordynowanej Opieki dla Pacjentów po Zawale Serca (KOS-Zawał), który był zainicjowany przez PTK i doprowadził do bezprecedensowego spadku śmiertelności. W Polsce na zawał serca zapada 75 tys. osób rocznie. Obecnie program jest realizowany w ponad 70. ośrodkach w kraju, to jest w około połowie wszystkich ośrodków leczących pacjentów z zawałem serca, jednak rozmieszczenie tych ośrodków jest nierównomierne. 

Kolejne wyzwanie to kontynuacja wysiłków na rzecz wprowadzenia programu Koordynowanej Opieki dla Pacjentów z Niewydolnością Serca (KONS), na którą cierpi w Polsce ponad 1 milion osób.

PTK deklaruje też dalsza współpracę z organizacjami pacjentów kardiologicznych poprzez cykle wspólnych konferencji lokalnych, udział organizacji pacjentów w Kongresach PTK, współpracę przy organizacji Forum „Serce Pacjenta”, utrzymanie i inicjowanie nowych portali dla pacjentów na stronie internetowej Towarzystwa.

Wyzwaniem jest także utrzymanie grantów naukowych i wyjazdowych PTK dla lekarzy i pielęgniarek chcących realizować projekty naukowe oraz przedstawiać ich wyniki na międzynarodowych kongresach i w artykułach publikowanych w uznanych pismach fachowych, a ponadto dalszy rozwój Platformy Edukacyjnej PTK.

PTK zakłada też współpracę z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Agencją Badań Medycznych oraz Parlamentem w celu wdrażania nowych terapii i programów kardiologicznych. Jako przykład sukcesu wskazuje na zaakceptowany i już realizowany program leczenia pacjentów z hiperlipidemią rodzinną. Jednocześnie Towarzystwo stawia na współpracę z przemysłem.

Potrzebny narodowy program

Istotnym wyzwaniem, na które wskazuje PTK, jest wprowadzenie Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, zainicjowanego przez PTK w 2017. Ma on pozwolić na nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, koordynację leczenia, wdrożenie programów prewencji pierwotnej i wtórnej, a przez to obniżenie śmiertelności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, które wciąż pozostają (przede wszystkim choroba wieńcowa) główną przyczyną zgonów Polaków.

Prace nad Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia były już 3-krotnie wznawiane, obecnie został powołany Komitet Ekspertów, który pod auspicjami PTK oraz bezpośredniego koordynatora programu, Narodowego Instytutu Kardiologii ma zaproponować jego główne i szczegółowe cele oraz strategię jego wprowadzania, początkowo prawdopodobnie w formie pilotażu.

Eksperci wskazują też na potrzebę szybkiej ścieżki wprowadzania w Polsce nowych technologii sprzętowych. "Wydaje się również uzasadnione, aby w ramach posiadanych kontraktów NFZ wprowadzić mechanizmy pozwalające na stosowanie tych wyrobów medyczny przez ośrodki referencyjne w ramach uproszczonej procedury finansowania za zgodą płatnika" - przekonują.

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne jest największym stowarzyszeniem profesjonalno-naukowym w Polsce, które skupia prawie 6 tys. członków. Naczelnym celem Towarzystwa jest zwalczanie chorób układu sercowo-naczyniowego, a przez to obniżenie umieralności z ich powodu i poprawa jakości życia. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz