A. Niedzielski o nowym zespole doradczym i recovery planie

18 Września 2020, 12:38

Minister zdrowia poinformował w piątek o powołaniu specjalnego zespołu doradczego, który ma pomóc przygotować strategię rozwoju systemu ochrony zdrowia. Zaprezentował też główne założenia recovery planu: "bon na profilaktykę", zniesienie limitów w AOS oraz rozszerzenie sieci onkologicznej i zbudowanie podobnego modelu w zakresie kardiologii.

Minister A. Niedzielski przedstawił 7 osób, które wejdą w skład specjalnego zespołu doradczego: prof. Tomasz Hryniewiecki – specjalista kardiologii i specjalista chorób wewnętrznych, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii, prof. Andrzej Matyja  - prezes NRL, dr Andrzej Zapaśnik – lekarz medycyny rodzinnej, specjalista chorób wewnętrznych, prezes Polskiej Fundacji Opieki Zintegrowanej, Michał Byliniak – wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezes okręgowej izby aptekarskiej, Filip Płużański – lekarz specjalizujący się w ortopedii i traumatologii ze szpitala WAM w Łodzi, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL, prof. Marcin Gruchała, kardiolog, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zofia Małas – prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Jak mówił, to zespół najlepszych ekspertów, którego zadaniem będzie przygotowanie strategii rozwoju systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Podkreślił, że prace te będą opierać się w dużym stopniu na wynikach i wnioskach z debaty Wspólnie dla Zdrowia.

W wydanym w piątek zarządzeniu ministra ws. powołania zespołu wskazano, że "zadaniem Zespołu jest: identyfikowanie potencjalnych obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających wprowadzenia zmian; wypracowywanie propozycji modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie ochrony zdrowia; przeprowadzanie analizy oraz prezentowanie oceny propozycji zmian rozwiązań w systemie ochrony zdrowia opracowanych przez podmioty inne niż Zespół; przedstawianie wniosków dotyczących funkcjonowania rozwiązań przyjętych w następstwie wdrożenia propozycji, o których mowa w pkt 2 i 3".

Recovery plan

- Dziś omówiliśmy z zespołem pomysły na recovery plan, czyli plan odbudowy zdrowia Polaków, przywrócenia pełnej dostępności - z jaką mieliśmy do czynienia przed czasem pandemii - do usług medycznych, ale jednocześnie nadganiania deficytu zdrowia, który wynika z pandemii, bo dostępność do usług była ograniczona, a ludzie - szczególnie na początku pandemii - bali się korzystać z usług opieki zdrowotnej, zaniedbaliśmy działania profilaktyczne i w związku z tym mamy poważne ryzyko, że będziemy musieli nadganiać te choroby, które do tej pory wyłapywaliśmy na stosunkowo wczesnych etapach rozwoju - mówił.

Wyjaśnił, że ten plan ma trzy fundamentalne założenia.

Pierwsza propozycja dotyczy "czegoś w rodzaju  bonu na profilaktykę", czyli pakietu badań, które każda osoba po 40. roku życia będzie mogła wykonać. Chodzi o sprawdzenie podstawowych parametrów.

Drugie zagadnienie, to kwestia uwolnienia limitów w leczeniu specjalistycznym. - Chcielibyśmy na poziomie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej znieść limity. Jeszcze będziemy liczyli i szacowali w jakich zakresach, ale punktem wyjścia jest to, że zniesiemyu je całkowicie na pewien czas, aby móc nadrobić zaległości i móc szybciej likwidować kolejki - mówił A.Niedzielski.

- Trzecim obszarem jest poziom leczenia szpitalnego i tu chcemy skoncentrować się na dwóch dziedzinach: onkologii i kardiologii - wyjaśnił A. Niedzielski. - Jeżeli chodzi o onkologię będziemy chcieli rozszerzyć działanie krajowej sieci onkologicznej. Chodzi o rozszerzenie mechanizmów na cały kraj, ale też aby w systemie leczenia pojawiło się więcej profilaktyki - dodał. - Takie samo podejście chcemy rozszerzyć na dziedzinę kardiologii - wskazywał minister zapowiadając zbudowanie podobnego systemu w kardiologii. Jak mówił, da to gwarancję przejrzystego poruszania się przez pacjenta w systemie.

Ponadto podkreślił, że bardzo ważnym wymiarem recovery planu jest zajęcie się psychologią i psychiatrią, bo jak mówił, skutki pandemii są też w tym zakresie, a najgorsze konsekwencje izolacji, odosobnienia dotyczą ludzi relatywnie młodych, bo to oni potrzebują do rozwoju, do normalnego funkcjonowania grupy rówieśniczej.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz