MZ chce przywrócić leczenie w dentobusach

18 Września 2020, 14:37 dentobus

Zniesiony zostanie zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach) - przewiduje projekt noweli rozporządzenia rządu ws. zakazów i nakazów związanych z COVID-19.

W wykazie prac legislacyjnych w piątek pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Jak czytamy, "zmiana w § 2 w ust. 13 ww. rozporządzenia ma na celu wyraźne wskazanie, że testy diagnostyczne w kierunku wirusa SARS-CoV-2, które są zlecane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, są finansowane ze środków publicznych.

Ponadto uchylono § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego w pojazdach (dentobusach)".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz