Zmiany w podziale kompetencji w MZ

18 Września 2020, 17:36 Ministerstwo Zdrowia

W Dzienniku Ustaw MZ w piątek opublikowano zarządzenie nowelizujące zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Rozdzielone zostały m.in. zadania, które podlegały wcześniej wiceministrowi Januszowi Cieszyńskiemu. Pod nadzór wiceminister Józefy Szczurek-Żelazko trafił obszar psychiatrii i uzależnień.

Chodzi o zarządzenie ws. zakresu czynności Sekretarzy Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

W myśl nowego zarządzenia, minister Adam Niedzielski przejął nadzór nad Departamentem Nadzoru i Kontroli, Departamentem Prawnym oraz Departamentem Systemu Zdrowia. Wcześniej podlegały one wiceministrowi J. Cieszyńskiemu, który w połowie sierpnia odszedł z resortu.

Ponadto to minister będzie też teraz nadzorował działalność Narodowego Funduszu Zdrowia, którym sam do niedawna kierował jako Prezes NFZ. Wcześniej prace Funduszu również nadzorował J. Cieszyński. Inna  kluczowa instytucja, która przeszła pod bezpośredni nadzór ministra - to Centrum e-Zdrowia.

Ponadto w myśl nowego zarządzenia J.Szczurek-Żelazko  jest członkiem Rady Dialogu Społecznego. Zyskała też nadzór nad Departamentem Zdrowia Publicznego i Rodziny w zakresie psychiatrii i uzależnień, a zakres ten został wyłączony spod nadzoru wiceministra Waldemara Kraski. Jednocześnie J. Szczurek-Żelazko będzie też nadzorowała prace dodatkowych jednostek organizacyjnych związanych z psychiatrią i uzależnieniami,  jak Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie czy ośrodek zapobiegnia Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Z kolei Waldemar Kraska  został członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Nic nie zmieniło się natomiast w zakresie czynności wiceministra Sławomira Gadomskiego oraz Macieja Miłkowskiego.

W myśl nowego rozporządzenia to Waldemar Kraska w pierwszej kolejności będzie zastępował ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, a w przypadku nieobecności W. Kraski - będzie to Józefa Szczurek-Żelazko. Wcześniej ta kolejność była odwrotna.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz